Atrakcyjność Polski pod kątem zagranicznych inwestycji

Brak komentarzy Share:

Według statystyk GUS (Główny Urząd Statystyczny), już od ponad 20 lat Niemcy są jednym z głównych partnerów Polski biorąc pod uwagę gospodarkę. Według ankiety przeprowadzonej na zlecenie Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej (wyniki opublikowano w lipcu 2012 roku) Polska uzyskała pierwsze miejsce jako kraj, w którym najkorzystniej jest lokować inwestycje.

Badania wykazują, iż 95 % ankietowanych niemieckich inwestorów chętnie ponownie skorzysta z zasobów Polski, by w przyszłości w tym kraju poczynić inwestycje. Ponad 40% niemieckich firm działających w Polsce planuje zwiększenie ilości miejsc pracy, co wiąże się z rozwojem przedsiębiorstw.

Co tak naprawdę przyciąga zagranicznych inwestorów na tereny Polski i dlaczego warto tu lokować swoje zasoby?

Na te pytania odpowiadało ponad 80 niemieckich inwestorów, którzy na stałe wiążą swoje zawodowe działania z Polską.

 1. Główną zaletą Polski jest oczywiście członkostwo w Unii Europejskiej, co daje szerokie możliwości współpracy. Ponadto fakt, iż Polska jest jej członkiem od ośmiu lat gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność inwestycji.
 2. Niemieccy inwestorzy chwalą polskich pracowników, którzy cechują się dobrymi kwalifikacjami, wydajnością, rzetelnością i odpowiednią motywacją do pracy. Niemcy chwalą nie tylko szeregowych pracowników, ale również podwykonawców za ich terminowość i profesjonalizm.
 3. Polskiego pracownika cechuje większa dbałość i szacunek do pracy. Zauważono, iż odbywa się tu mniej strajków niż w Niemczech.
 4. Według badań warto lokować inwestycje na terenie Polski ze względu na podobną kulturę i gospodarkę. Nie bez znaczenia jest bliskie sąsiedztwo obu krajów.
 5. Dla partnerów niemieckich liczy się również stabilność polityczna, w czasach gospodarczego kryzysu Polska wyróżnia się pozytywnie jeśli weźmiemy ten czynnik pod uwagę.
 6. Polska jest atrakcyjna biorąc pod uwagę inwestycje nie tylko dlatego, że jest tutaj dobrze wykształcona i tania siła robocza. Zachodni inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na rozwój gospodarczy kraju. Coraz więcej inwestorów zakłada przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce, by tutaj prowadzić główną sprzedaż. Rynek wewnętrzny kraju wciąż się bogaci. Obecnie liczy się obszerna rozbudowa infrastruktury.
 7. Znaczenie ma również samo położenie geograficzne kraju. Środek Europy to kluczowe miejsce, by prowadzić efektywny eksport do innych krajów europejskich.
 8. Niższe koszty pracy. Wylicza się, iż godzinowy system pracy jest niższy jeśli chodzi o wynagrodzenie o ponad 3% od niemieckiego. Tutaj warto też zwrócić uwagę nie tylko na system płacowy, ale również godziny pracy. W Polsce pracuje się dłużej niż w Niemczech o ponad 500 godzin w skali roku biorąc pod uwagę pracę jednego pracownika. Pracownik polski ma również o 7 dni mniej wolnych od pracy.
 9. Ważne są również perspektywy na przyszłość, które są pozytywne dla inwestorów z Niemiec. Stopniowo wdrażane są zmiany w prawie tak, by zachodni inwestorzy mogli lepiej i łatwiej zaistnieć na polskim rynku. W ostatnich latach zanotowano też znaczny spadek korupcji w kraju, był to bowiem jeden z czynników odstraszających zagranicznych przedsiębiorców.

Opisane walory Polski doprowadziły do sytuacji, w której jest ona najczęściej wybierana jako miejsce lokowania inwestycji przez kraje zachodnie. Według badań[1] na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskę wybierano aż w 38% pośród wszystkich krajów europejskich. Niemieccy inwestorzy często wybierają Polskę jako kraj lokowania inwestycji, ponieważ notuje się coraz więcej czynników, jakie mają negatywny wpływ na gospodarkę Niemiec.

Do takich należą przede wszystkim:

 • spadek przyrostu naturalnego,
 • wzrost kosztów opieki medycznej i socjalnej,
 • wysoka stopa bezrobocia,
 • saldo najważniejszych grup zawodowych jest ujemne,
 • ryzyko kryzysu gospodarczego,
 • koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są wysokie.

Takie cechy obecnego stanu gospodarki Niemiec powodują, iż Polska przoduje nie tylko biorąc pod uwagę Niemcy, ale większość krajów europejskich. Niewątpliwą zaletą jest również ciągły rozwój gospodarczy Polski. Biorąc pod uwagę wyniki badań prowadzonych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych już od 1992 roku corocznie notuje się większe tempo rozwoju gospodarki polskiej w stosunku do Niemiec. Warto też zwrócić uwagę na wyniki badań Konferencji ds. Handlu i Rozwoju UNCTAD (z ramienia ONZ – Organizacji Narodów Zjednoczonych), która ujawniła, iż Polska znajduje się na czwartym miejscu w rankingu najbardziej atrakcyjnych krajów świata i na drugim w Europie, biorąc pod uwagę inwestycje. Niemcy natomiast znalazły się na miejscu dziewiątym. Według raportu, Polskę charakteryzuje bardzo niskie ryzyko inwestycyjne oraz duże i szybkie możliwości zysku, dlatego też, podczas gdy w większości krajów europejskich zasoby inwestycji zagranicznych są wycofywane, do Polski napływa coraz więcej środków. Ponad tysiąc firm z niemieckim kapitałem na rynku polskim i prawie 2 mld euro środków inwestycyjnych tylko w pierwszej połowie 2012 roku daje najlepszy obraz pozytywnych czynników inwestowania w Polsce.


[1] Badania przeprowadzone przez firmę Rödl&Partner na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych; opublikowano w raporcie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) „Polska jako miejsce lokowania inwestycji niemieckich – przewagi lokalizacyjne w stosunku do Niemiec”, www.paiz.gov.pl, dnia 04.01.2013r.
Previous Article

Etykieta biznesowa w krainie kangurów

Next Article

Jak założyć firmę w Australii?

You may also like