Uciekając na Słowację

Brak komentarzy Share:

Słowacja powszechnie uważana jest za miejsce, w którym łatwo i szybko można założyć firmę. Niedawno zyskała miano lidera rozwoju gospodarczego w Europie Środkowej. Bank Światowy ocenił ją jako jeden z 20 najbardziej przyjaznych dla inwestorów krajów na świecie. Dlaczego nasi sąsiedzi są tak bardzo atrakcyjni z punktu widzenia przedsiębiorcy? To proste, państwo daje dostęp do prawie całej UE, jest pomostem pomiędzy Wschodem i Zachodem, niektórzy wręcz mówią, że działa jak Brama na Bałkany. Do tego jest politycznie stabilnym państwem członkowskim Unii Europejskiej z atrakcyjnym opodatkowaniem. Ponad 90% inwestorów już działających na tym rynku snuje dalsze plany rozwoju. A ty, jaki masz pomysł „na Słowację”?

Przyglądając się Słowacji

Słowacja ma wspaniałe położenie, leży pomiędzy Wschodem i Zachodem, jest czymś w rodzaju pomostu łączącego nas z Bałkanami. Lokalizacja w sercu Europy ma wiele plusów, które przemawiają za nią na wielu płaszczyznach.

Jest to górzysty kraj o stosunkowo gorącym lecie i mroźnych zimach. Sąsiaduje z Polską, Ukrainą, Węgrami, Austrią i Czechami.

Stolicą jest Bratysława, która może poszczycić się strategicznym położeniem w dolnym biegu Wiednia, nad rzeką Dunaj, w pobliżu granic z Austrią i Węgrami.

Stała się centrum zainteresowania inwestycji w kraju. Wiele dużych międzynarodowych firm wprowadziło się do miasta. Także mniejsi przedsiębiorcy chętnie wybierają ją na swoją bazę.

Sytuacja gospodarcza

Sektor gospodarczy Słowacji cierpiał na powolny start w pierwszych latach po oderwaniu się od Czech, co miało miejsce w 1993 roku.

Ze względu na autorytarne przywództwo i wysoki poziom korupcji w tym kraju, dopiero reformy gospodarcze wprowadzone po 1998 roku wprowadziły kraj na ścieżkę silnego i stabilnego wzrostu.

Index Mundi podkreśla, że Republika Słowacka ma małą, ale otwartą gospodarkę, która napędzana jest głównie przez eksport samochodów i elektroniki – stanowi to ponad 80% PKB.

Co więcej, argumentem za Słowacją jest także członkostwo w UE, strefa euro, a także stabilny krajowy sektor bankowy.

OECD podaje, że słowacka gospodarka utrzymuje szybki wzrost – ma przekroczyć 4% w 2018 roku i na początku 2019 roku.

Niskie stopy procentowe i dobre wyniki na rynku pracy będą napędzać wydatki konsumpcyjne.

Bezrobocie spadło już do rekordowo niskiego poziomu, a nasilający się niedobór siły roboczej przyczyni się do wzrostu płac.

Czy wiesz, że: Inwestycje powinny wzrosnąć, wspierane przez poprawiający się klimat biznesowy i nowe inwestycje w infrastrukturę. To szansa dla wielu przedsiębiorców na biznes na Słowacji.

Eksport będzie nadal korzystał z ekspansji w sektorze motoryzacyjnym. Zaostrzenie rynków pracy i produktów spowoduje wzrost inflacji cen konsumpcyjnych o ponad 2%.

OECD wskazuje, że rząd Słowacji zamierza osiągnąć zrównoważony budżet do 2020 roku, co oznacza skromną konsolidację w latach 2018-2019. W celu sfinansowania reform sprzyjających włączeniu społecznemu, w szczególności w zakresie edukacji, powinien poprawić efektywność sektora publicznego i nadal usprawniać pobór podatków.

Sektor finansowy pozostaje stabilny dzięki dochodowym i dobrze skapitalizowanym bankom oraz stosunkowo niewielkim portfelom kredytów zagrożonych. Zadłużenie gospodarstw domowych jest niskie, ale w ostatnich latach gwałtownie wzrasta dzięki nowym kredytom hipotecznym.

Eksport Słowacji

Index Mundi podaje, że w 2017 roku eksport Słowacji ukształtował się na poziomie 80,57 mld USD. Jest to widoczna zmiana od roku poprzedniego, w którym wyniósł on 75,53 mld USD.

Towary eksportowe Słowaków:

 • pojazdy towarowe i związane z nimi części – 27%,
 • maszyny i wyposażenie elektryczne – 20%,
 • reaktory jądrowe i piece – 12%,
 • żelazo i stal – 4%,
 • oleje mineralne i paliwa – 5%.

(Dane za 2015 rok za Index Mundi).

Główni partnerzy eksportowi Słowaków to: Niemcy – 21,9%, Czechy – 11,9%, Polska – 7,7%, Francja – 6,1%, Zjednoczone Królestwo – 5,9%, Austria – 5,7%, Węgry – 5,7% i Włochy – 4,8% (dane z 2016 roku za Index Mundi).

Import Słowacji

W 2017 roku Słowacja importowała towary i łącznej wartości 77,96 miliardów USD. Jest to zwiększenie tego sektora w stosunku do 2016 roku i ówczesnych 73,01 mld USD (dane z 2016 roku za Index Mundi).

Co importują Słowacy?

 • Maszyny towarowe i wyposażenie elektryczne – 20%,
 • pojazdy i związane z nimi części – 14%,
 • reaktory jądrowe i piece – 12%,
 • paliwa i oleje mineralne – 9%.

(Dane z 2015 roku za Index Mundi).

Najbardziej znaczący partnerzy importowi Słowacji: Niemcy – 20,2%, Czechy – 16,9%, Austria – 9,8%, Polska – 6,5%, Węgry – 6,1%, Korea Południowa – 4,7%, Chiny – 4,6%, Francja – 4,4% (dane z 2016 roku za Index Mundi).

Co przemawia za Słowacją?

 • Stabilizacja polityczna i gospodarcza,
 • ciągła poprawa efektywności poboru podatków,
 • łączenie kształcenia i praktyki zawodowej,
 • budowa i konserwacja brakujących odcinków autostrad,
 • kontynuacja reformy publicznej służby zatrudnienia wspierającej młodych ludzi poniżej 29 lat i długotrwale bezrobotni,
 • ulepszenie systemu sądownictwa,
 • modernizacja administracji publicznej, optymalizacja biur regionalnych,
 • ulepszenie systemu emerytalnego poprzez wprowadzenie minimalnej emerytury.

Słowacja jest od wielu lat regionalnym bohaterem FDI, atrakcyjnym ze względu na stosunkowo tanią, ale wykwalifikowaną siłę roboczą i korzystną lokalizacją geograficzną w sercu Europy Środkowej.

Myśląc o wejściu na słowacki rynek transportowy, pamiętaj o zadbaniu o profesjonalne przekłady wszystkich dokumentów, umów i ważnych informacji. Specjalistyczne tłumaczenia pomogą ci nie tylko zjednać przychylność twojego słowackiego partnera czy szybko i bez problemów przejść przez formalności, ale także na każdym etapie tworzenia firmy, wyjść na profesjonalistę.

Atrakcyjne opodatkowanie?

Nie jest dla nikogo żadną tajemnicą, że wielu polskich przedsiębiorców decyduje się na rejestrację swojej firmy poza granicami naszego kraju. Zazwyczaj najpoważniejszymi argumentami, które przemawiają za podjęciem takiego kroku są niejasne przepisy podatkowe w Polsce czy podatki zżerające zbyt dużo tego, co uda się nam zarobić.

A jak wygląda opodatkowanie na Słowacji? Oto stawki obowiązujące w 2018 roku:

 • roczny dochód podlegający opodatkowaniu (z wyjątkiem dochodu z kapitału i dochodu z dywidendy) do 35 268,06 EUR – 19%,
 • roczny dochód podlegający opodatkowaniu (z wyjątkiem dochodu z kapitału i dochodu z dywidendy) powyżej 35 268,06 EUR – 25%,
 • dochód z kapitału, według stawki ryczałtowej – 19%,
 • dochód z wypłaty dywidendy z zysków sprzed 2004 roku i zysków osiągniętych od 1 stycznia 2017 roku – 7%.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 21%. Trzeba też pamiętać o tym, że od 1 stycznia 2018 roku zniesiony został minimalny podatek od osób prawnych, tzw. ulgi podatkowe, które wprowadzono w 2014 roku.

Podatek od wartości dodanej (VAT) – standardowa stawka 20%, a obniżona 10%.

Podatek akcyzowy – Słowacy nakładają na takie towary, jak na olej mineralny, piwo, wino, alkohole, energię elektryczną, węgiel, gaz ziemny i wyroby tytoniowe.

Podatek od pojazdów silnikowych – na Słowacji pobierany jest od pojazdów silnikowych i przyczep kategorii L, M, N i O. Ważne jest jednak, że przepis ten obowiązuje do pojazdów i przyczep zarejestrowanych w Republice Słowackiej i wykorzystywanych do celów handlowych.

Jakie możliwości istnieją na Słowacji?

Siłą napędową gwałtownego wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest przede wszystkim polityki przyjazna inwestorom.

Pod względem geograficznym Słowacja znajduje się w samym centrum Europy, z połączonym potencjałem rynkowym ponad 350 milionów ludzi. Przez terytorium Słowacji przepływa kilka głównych szlaków komunikacyjnych (drogowych, kolejowych, rzecznych).

Słowacki rząd poczynił znaczne postępy w zakresie stabilizacji makroekonomicznej i reform strukturalnych, a gospodarka nadal się rozwija. Od końca komunizmu przemysł ciężki i rolnictwo straciły na znaczeniu, ale sektor usług znacznie się zwiększył. Wzrost płac realnych przyczynił się do ożywienia popytu krajowego, a konsumpcja rośnie.

Niski koszt słowackich firm i ich członkostwa w UE oznacza, że ​​będziesz w stanie zmniejszyć koszty i zwiększyć swoje zyski.

Sektor motoryzacyjny jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających branż na Słowacji. Inne sektory aktywne w zakresie inwestycji zagranicznych to inżynieria, elektronika, outsourcing procesów biznesowych i ICT. Inwestorzy z tych sektorów odkryli już Słowację jako odpowiednie miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. Nadal niewykorzystany potencjał tkwi w sektorze farmaceutycznym, biotechnologii i turystyce.

Sektor motoryzacyjny należy do najszybciej rozwijających się branż na Słowacji ze względu na ostatnie duże inwestycje firm takich, jak: Volkswagen (Bratysława), Peugeot (Trnava), Kia Motors (Żylina), a od 2018 roku tkże Jaguar Land Rover w Nitrze.

Produkcja samochodów osobowych wyniosła 1 040 000 sztuk w 2016 roku, co czyniło Słowację największym producentem samochodów w produkowanych samochodach na osobę.

Transport – twoja szansa na Słowacji?

 • Restrukturyzacja 111 km linii kolejowych,
 • budowa 17 070 km dróg,
 • budowa 157 310 m2 budynków publicznych lub komercyjnych.

Transport drogowy jest najczęściej używaną i najbardziej zaawansowaną formą transportu na Słowacji. Jest ważny dla rozwoju gospodarczego i wzrostu standardu życia – to szansa dla krajowych i zagranicznych inwestorów. Ale gęstość infrastruktury w porównaniu z krajami UE wciąż pozostaje na średnim poziomie.

Zgodnie ze Strategią rozwoju transportu Republiki Słowackiej do 2020 roku, autostrady i drogi ekspresowe mają zapewnić połączenie drogowe pomiędzy ważnymi punktami w kraju, ale także przynieść połączenia do sąsiednich krajów. Budowane są głównie na trasach o największym natężeniu ruchu.

Transport kolejowy odgrywa ważną rolę na transportowym rynku krajowym i międzynarodowym. W ten sposób wspiera połączenia biznesowe i wspólne relacje poprzez ustanowione fizyczne połączenia w ramach państwa i UE.

Obecna infrastruktura kolejowa składa się z zaniedbanej sieci o wysokiej gęstości i przestarzałych technologii. Utrudnia to szersze wykorzystanie na rynku transportowym. Ceny są stosunkowo niskie, ale i przepustowość istniejących linii kolejowych jest nisko wykorzystywana.

Previous Article

Polityka energetyczna Niemiec. Te informacje mogą Cię zainteresować

Next Article

Szykuje się wojna?

You may also like