Pomiędzy przeszłością a przyszłością

Brak komentarzy Share:

Jedno z byłych terytoriów ZSRR, które uzyskało niepodległość na początku lat 90. XX wieku. Kraj silnie związany z Rosją. Od 1994 roku wciąż ma tego samego prezydenta, którego prasa zwykła określać ostatnim dyktatorem w Europie. Kojarzony z rządami silnej ręki, zależnością od Moskwy i łamaniem praw człowieka. Białoruś rozpoczęła ten rok na stabilnych fundamentach, a wzrost PKB w pierwszym kwartale o 5,1% w stosunku do roku poprzedniego, sprawił, że państwo odnotowało największy wzrost od ponad sześciu lat. Czyżby wreszcie coś zaczęło się dziać za naszą wschodnią granicą…?

Nie znasz języka białoruskiego? Poszukujesz tłumacza wykonującego specjalistyczne przekłady? Zapewne zastanawiasz się, gdzie znaleźć godnego zaufania profesjonalistę, który nie zawiedzie twoich oczekiwań. Najbezpieczniej i najszybciej skierować swoje kroku do dobrego biura tłumaczeń. Skontaktuj się ze śląskim biurem SuperTłumacz!

Boom…?

Wzrost krajowego PKB Białorusi był napędzany przez sektor zewnętrzny – w pierwszych dwóch miesiącach 2018 roku nastąpił wzrost eksportu o prawie 1/3. Popyt rynków zagranicznych wpłynął na produkcję przemysłową. Natomiast sytuacja na rynku wewnętrznym przyczyniła się do wzrostu handlu hurtowego i detalicznego.

To realny wzrost gospodarczy?

Oczekuje się, że silny popyt wewnętrzny i mocny sektor zewnętrzny wzmocnią działalność gospodarczą w tym roku. Wzrost konsumpcji gospodarstw domowych skorzysta z akomodacyjnego otoczenia monetarnego, podczas gdy zdrowy popyt ze strony krajów WNP, szczególnie Rosji i UE, powinien napędzać wzrost eksportu.

 • Oficjalna nazwa: Białoruś,
 • Prezydent Białorusi: Aleksander Łukaszenko (1994 – obecnie),
 • Premier Białorusi: Andrei Kobyakov (2014 – obecnie),
 • Liczba ludności: 9.491,8 mln (dane z 1 stycznia 2018 roku),
 • Oczekiwana długość życia po urodzeniu: 74,4 lat,
 • Ludność żyjąca w miastach: 78%,
 • Stolica: Mińsk,
 • Podział etniczny: Białorusini, Rosjanie, Polacy, Ukraińcy,
 • Języki: białoruski i rosyjski,
 • Waluta: rubel białoruski.
 • Kierunek Białoruś

Eksport Białorusi w 2017 roku przedstawiał się w następujący sposób:

 • produkty mineralne: 24,6%,
 • produkcja przemysłu chemicznego, guma: 18,4%,
 • samochody, wyposażenie i pojazdy: 18,1%,
 • czarne metale nieżelazne i produkty z nich: 7,0%,
 • artykuły spożywcze i surowce rolne: 16,6%,
 • Inne produkty: 15,3%.

Struktura towarów importowanych przez Białoruś ukształtowała się w 2017 roku tak:

 • produkty mineralne: 29,0%,
 • samochody, wyposażenie i pojazdy: 23,1%,
 • czarne metale nieżelazne i produkty z nich wytwarzane: 10,0%,
 • produkcja przemysłu chemicznego, guma: 14,6%,
 • artykuły spożywcze i surowce rolne: 13,2%,
 • pozostałe: 10,1%.

Z kim Białoruś robiła interesy w 2017 roku?

Jej głównymi partnerami biznesowymi byli: Rosja, Ukraina, Chiny, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Polska, Holandia, Litwa, a także Włochy.

Główne branże napędzające tutejszą gospodarkę to:

 • przemysł metalurgiczny,
 • inżynieria mechaniczna, m.in.: ciągniki i maszyny rolnicze, konstrukcje maszyn i narzędzi, przemysł narzędziowy, produkcja przyrządów, radioastronomia, przemysł elektrotechniczny, elektroniczny, optyka-mechanika, obróbka metalu,
 • przemysł chemiczny i petrochemiczny,
 • przemysł lekki,
 • przemysł spożywczy.

Kierunek: białoruska wieś, czyli słów kilka o rolnictwie

Najbardziej znaczące sektory rolnictwa na Białorusi to: zboże, ziemniaki, warzywa, buraki cukrowe, len, a także przemysł mięsny i mleczarski.

Kraj posiada także zasoby naturalne, w tym:

 • drewno,
 • torf,
 • sole potasowe i kamienne,
 • niewielkie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • granit,
 • dolomit,
 • wapień,
 • glinę,
 • piasek.

Sytuacja na rynku pracy

Liczba osób zatrudnionych: 4,35 mln (dane z 2017 roku).

Podział osób zatrudnionych na Białorusi według rodzaju działalności gospodarczej (dane z 2016 roku):

 • sektor produkcji: 23,4%,
 • rolnictwo, łowiectwo, przemysł leśny: 9,6%,
 • inżynieria lądowa: 6,7%,
 • transport i komunikacja: 6,7%,
 • sprzedaż, remonty samochodów, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły użytku osobistego: 14,5%,
 • edukacja: 10,3%,
 • pozostałe: 28,8%.

Warto wiedzieć: Bezrobocie na Białorusi dotyczyło w 2017 roku 33,7 tys. osób.

Piramida wiekowa mieszkańców Białorusi według Index Mundi:

 • 0-14 lat: 15,78%,
 • 15-24 lata: 10,29%,
 • 25-54 lata: 44,76%,
 • 55-64 lata: 14,21%,
 • 65 lat i więcej: 14,95%.

Komunikacja – jest dobrze?

 • Liczba abonentów łączności mobilnej: 11,4 mln,
 • usługi komunikacji mobilnej obsługiwane przez LTE: 60%,
 • liczba abonentów telefonii stacjonarnej: 47,5 telefonów przypada na 100 mieszkańców,
 • liczba abonentów i użytkowników usług internetowych: ponad 11 mln, w tym ponad 3 mln stałych abonentów szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Czy wiedziałeś, że…: Według Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w 2016 roku Białoruś zajęła 23. miejsce pod względem liczby abonentów szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Daleko dojedziesz, czyli sektor transportu

 • Koleje: 5480 km, w tym 1215 km torów elektrycznych,
 • autostrady: 102 000 km, w tym drogi utwardzone 88 200 km.

Prawa człowieka

Amnesty International podkreśla, że w 2017 roku przeprowadzono największą falę aresztowań pokojowych demonstrantów od 2010 roku.

Po raz pierwszy od 10 lat władze zarejestrowały ruch opozycji politycznej – NAME – chociaż żadna nowa partia polityczna nie była w stanie rejestrować się od 2000 roku. Nie zmienia to jednak ogólnej sytuacji na Białorusi, restrykcyjne ustawodawstwo nadal uniemożliwia swobodę rejestracji i działania.

Białoruś jest jedynym krajem europejskim, który nadal stosuje karę śmierci, a władze nie podjęły żadnych kroków w celu jej zniesienia.

Rada Praw Człowieka ONZ (United Nations Human Rights) przypomina, że Białoruś ma „niszczycielską” historię praw człowieka, która pogorszyła się w ciągu dwóch dziesięcioleci, gdy prezydent skonsolidował swoją władzę nad absolutną władzą.

„Fuzja wszystkich potęg w rękach prezydenta jest zarówno początkiem, jak i celem przygnębiającego stanu praw człowieka” – powiedział Miklós Haraszti, Specjalny Sprawozdawca ds. Praw człowieka na Białorusi.

Przyczyny regularnego charakteru brutalnych represji leżą w systemie rządzenia, który jest samodzielnie kierowany przez prezydenta. Rada Praw Człowieka ONZ podkreśla, że „prawa człowieka padły ofiarą utrzymania struktury państwowej utworzonej w celu ochrony władzy”.

Gwałtowne ataki i masowe aresztowania skierowane do pokojowych demonstrantów w marcu 2017 roku pokazują brak zmian w powtarzającym się modelu represji w tym kraju, Podobnie jak w 2010 roku, przeciwnicy polityczni zostali aresztowani i oskarżeni o wymyślone zbrodnie.

Warto być świadomym: Nadal kultywowane są poważne restrykcje dla organizacji pozarządowych. Zgodnie z art. 193 ust. 1 kodeksu karnego, założenie lub uczestnictwo w działalności niezarejestrowanej organizacji pozostaje przestępstwem zagrożonym karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Ostatnia dyktatura w Europie

Kraj często opisywany jest jako pozostałość Związku Radzieckiego, swego rodzaju kapsuła czasu, skamielina, która wciąż żyje. Tymczasem można śmiało powiedzieć, że białoruscy politycy stworzyli nowoczesny system autorytarny, który wykorzystuje spuściznę sowiecką, aby wywierać formę elastycznej kontroli.

To są fakty: Centralne aleje Mińska, to wizytówka architektury stalinowskiej. Także Kult sowieckiej tajnej policji pozostaje silny. Represje polityczne do dziś są tutaj częścią codziennego życia. Kiedy dziesiątki tysięcy osób protestowało przeciwko sfałszowanym wyborom w 2006 i 2010 roku, setki obywateli Białorusi trafiło do więzienia lub skazano ich na wygnanie z kraju.

Czy wiedziałeś, że…: Prezydent Aleksander Łukaszenko od 1994 roku sprawuje władzę i wygrał wybory prezydenckie w 2015 roku uzyskując najwyższą w historii ilość głosów w wysokości 83,5%.

W szkole nauczyciele narzucają szacunek polityce Łukaszenki. 3 lipca odbywają się parady wojskowe wyjęte prosto z zimnej wojny.

Specjalistyczne tłumaczenia z języka białoruskiego na polski lub z języka polskiego na białoruski? Skonsultuj się z godnym zaufania biurem tłumaczeń, które w swoich szeregach gromadzi najlepszych specjalistów na rynku.

Łukaszenko

Prezydent Białorusi rządząc krajem kontynuował wiele polityk z czasów sowieckich, w tym gospodarkę państwową, scentralizował struktury władzy i podejmowania decyzji, narzucił ucisk na organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacje promujące tożsamość narodową Białorusi.

Nie da się uciec od wrażenia, że prezydent Łukaszenko jest bardziej współczesnym populistą mediów niż komunistycznym funkcjonariuszem. Wystarczy przyjrzeć się temu, co mówi i robi z bliższej perspektywy. Wypowiada się w ludowej mieszance rosyjskiej i białoruskiej. Jego ideologia jest bardzo klarowna: z jednej strony gra białoruskiego patriotę, a z drugiej, gdy wymaga tego sytuacja stawia czoła Rosji i będąc lojalnym wobec niej odpycha od siebie Zachód.

W świecie propagandy: Język ten jest dość oczywisty i skupia się na tym, że wszystko runie, a przynajmniej znacząco się pogorszy, gdy Łukaszenko odejdzie.

Ból i strach łączy: Obecna polityka rządowa cały czas bazuje na starych ranach i lęku o to, aby nie było gorzej. A trzeba to powiedzieć głośno, Białoruś ma za sobą straszną przeszłość. Nikt nie wie dokładnie, ile osób zginęło podczas czystek komunistycznych.

Czarnobyl: Najważniejszym wydarzeniem w późnym okresie sowieckim była katastrofa nuklearna w Czarnobylu: 70% radioaktywnych opadów trafiło na Białoruś. Rząd wciąż zaprzecza prawdziwemu wpływowi na zdrowie ludności. Każdy, kto przerywa milczenie musi liczyć się z wrogością państwa.

Otwarcie na Wschód i Zachód – globalizacja dosięga i Białorusi

W białoruskiej telewizji państwowej dominują sztywni prezenterzy w stylu sowieckim, ale większość ludzi ogląda programy reality show i seriale komediowe na rosyjskich kanałach.

Za Kremlem: Co ciekawe, obywatele Białorusi ocenili prezydenta Łukaszenkę neutralnie podczas zaanektowania Krymu przez Rosję w 2014 roku. Mało tego, przeprowadzone sondaże pokazały, że większość Białorusinów popierała Kreml.

Zależni od Rosji: Białoruś jest już uzależniona od rosyjskiej energii. Rosja jest także głównym klientem maszyn wytwarzanych przez państwowe fabryki Białorusi. W międzyczasie importuje też sankcjonowane europejskie produkty żywnościowe, nazywając je białoruskimi.

W stronę Zachodu…?

Patrząc na Białoruś z innej perspektywy trzeba powiedzieć, że kraj ten ma najwyższy na świecie odsetek unijnych posiadaczy wizy Schengen: ok. 1/5 ludności regularnie odwiedza Zachód. „Znajomi” Łukaszenki zajmują się sprzedażą broni reszcie świata. Sektor technologii informatycznych wzrósł w ubiegłym roku o 20%. Aplikacja MSQRD na Facebooku i Viber służący do przesyłania wiadomości zostały opracowane na Białorusi, podobnie jak popularna gra strategiczna „World of Tanks”.

Nawet jeśli nie władasz językiem białoruskim, nie jest to żaden powód, aby nie zgłębiać wiedzy lub robić biznesu na Białorusi. Wystarczy skonsultować swoją sytuację z profesjonalnym tłumaczem, który w oparciu o doświadczenie i wiedzę potrafi przygotować najwyższej klasy specjalistyczne przekłady „z” i „na” język białoruski.

Previous Article

Kryzys gospodarczy i jego wpływ na ustalanie stawek za tłumaczenia

Next Article

I ty możesz podbić Hiszpanię

You may also like