Odkryj bramę do Nieba

Brak komentarzy Share:

Działa tu ok. 6 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wieloma dodatkowymi oddziałami. Firmy zagraniczne stanowią ok. 25% tutejszego kapitału i ok. 20% zatrudnienia. W ciągu ostatniej dekady Norwegia stała się modnym terenem inwestycji. Co przyciąga przedsiębiorców? Zapewne fakt, kraj jest politycznie stabilnym, nowoczesnym i wysoko rozwiniętym państwem o bardzo silnej gospodarce, która charakteryzuje się otwartością i różnorodnością. Oprócz tego oferuje dostęp do rynków skandynawskich i Unii Europejskiej.

+2,2% PKB

W tym roku sektor naftowy i gazowy Norwegii powinien się rozwijać dzięki wyższym cenom i inwestycjom węglowodorowym. Gospodarka kontynentalna (obejmuje całą działalność gospodarczą poza odwiertami naftowymi) może zostać obciążona słabym tempem na rynku nieruchomości. Specjaliści szacują, że kontynentalne PKB wzrośnie w 2018 roku o +2,2%, a w 2019 roku ukształtuje się na poziomie +2,1%.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w Norwegii?

Oto kilka dobrych powodów

Kultura biznesowa, stabilność polityczna i gospodarcza kraju, a także fakt, że w wielu rankingach państwo oceniane jest jako jedno z najlepszych do życia to już solidna podstawa, aby realnie brać pod uwagę inwestowanie w tej części naszego regionu.

Jeśli nie zbudujesz swojego marzenia, ktoś inny Cię zatrudni, abyś pomógł mu zbudować jego.

(Tony Gaskins)

Niewątpliwe walory Norwegii to:

 • bogactwo zasobów naturalnych, tj.:, ropa i gaz,
 • bogactwo zasobów morskich,
 • nadwyżka wolnej od emisji energii wodnej,
 • zasoby leśne,
 • silna gospodarka,
 • wysoka siła nabywcza,
 • największy na świecie suwerenny fundusz majątkowy,
 • światowe branże przemysłu naftowego,
 • światowe branże przemysłu gazowego,
 • światowe branże przemysłu energetycznego,
 • światowe branże przemysłu morskiego,
 •  łatwość w „robieniu” biznesu – Norwegia znajduje się wśród 10 najlepszych spośród 180 krajów w rankingu łatwości prowadzenia działalności!
 •  ma jeden z najwyższych wskaźników konkurencyjności na świecie!
 • innowacyjne miejsce na twój biznes – płaskie struktury, kompetentna siła robocza i wartości egalitarne niezwykle mocno stymulujące rynek innowacyjności.
 • znakomity kierunek dla R&D (od ang. Research and Development, prace badawczo-rozwojowe) – przede wszystkim ogromny plus to naprawdę ścisła współpraca między przemysłem a R&D z 40 finansowanymi przez rząd klastrami!
 • świetne miejsce do życia – przez kilka kolejnych lat z rzędu kraj ten zajmował 1. miejsce w rocznych zestawieniach Indeksu Rozwoju Społecznego.
 • sieć portów lotniczych – Norwegia ma kilkadziesiąt lotnisk, które nie tylko umożliwiają sprawną komunikację z kontynentalną częścią Europy i całym światem, ale tworzą dużą sieć połączeń krajowych.

Jaka jest jeszcze Norwegia, a co potencjalny inwestor powinien odczytać jako plus? Oto kilka cech, które też warto wziąć pod uwagę:

 • otwarta,
 • stabilna,
 • stabilna (politycznie – przejrzysty system i gospodarczo).

Twoja firma poszukuje solidnych tłumaczy specjalizujących się w języku norweskim? Postaw na biuro tłumaczeń mogące poszczycić się 100% pozytywną opinią klientów. Profesjonalizm przynosi najlepsze owoce!

Kierunki inwestowania, czyli najważniejsze norweskie regiony biznesowe

Norwegia to kraj o dużej powierzchni, który czerpie całymi garściami korzyści finansowe ze swoich licznych zasobów naturalnych. Właśnie niejako to bogactwo pochodzące od samej matki natury dzieli ten kraj na regiony i różne klastry.

Jeśli chcesz znaleźć partnera biznesowego – to dobry punkt wyjścia.

Region biznesowy Oslo

Stołeczny region tego państwa i w ogóle jeden z najlepiej działających w Europie. Jego siłą napędową tworzą tak naprawdę dwa elementy, a są to: wysoka jakość życia z ogromną produktywnością.

Mówi się o nim, że jest ramą do dalszej części Norwegii. Żyje tutaj ok. 1 mln osób.

W jego skład wchodzi:

 • Oslo,
 • okoliczne hrabstwa Akershus.

Czym charakteryzuje się region Oslo?

Jest to głównie mekka licznych zaawansowanych usług i branż opartych na wiedzy światowej klasy.
Prężnie działa i rozwija się tu sektor morski, energia i środowiska, ICT (od ang. information and communication technologies, pojęcie obejmujące szeroki zakres wszystkich technologii umożliwiających manipulowanie i przesyłanie informacji), nauki przyrodnicze oraz kultura i rozrywka.
Tutejsze środowisko ściśle współpracuje ze światem nauki – University of Oslo i Oslo Innovation Centre – mają one ogromną szansę stać się jednym z wiodących ośrodków w Europie w zakresie innowacji i rozwoju przemysłowego.

W chwili obecnej działa tutaj ponad 140 firm.

Region biznesowy Stavanger

Ta część na mapie Norwegii określana jest jako brama do świata. Są osoby, które właśnie w tym miejscu upatrują początków tego państwa – pierwsi osadnicy mieli przybyć tutaj do lądu małymi łodziami w okresie, kiedy ostatnia epoka lodowcowa zakończyła się jakieś 10 000 lat temu.

Obecnie jest jednym z największych i najważniejszych miejsc, w których robi się biznes i najlepiej się żyje. Statystyki pokazują, że mieszka tu ok. 300 000 osób.

Mówienie o Stavanger w kontekście inwestycji w Norwegii nie może być w jakikolwiek sposób pełne bez przekazania informacji o tym, że właśnie tu zaczęła się norweska przygoda z naftą. Był rok 1969, kiedy na południowym obszarze Morza Północnego, Ekofisk, dokonano odkrycia ropy naftowej. Trochę czasu już upłynęło od tamtego wydarzenia, region ten zdążył przeobrazić się w niekwestionowany norweski kapitał naftowy, z 45 000 osób zatrudnionych w tym sektorze.

Liczba zatrudnionych osób w lokalnym sektorze ropy naftowej stanowi około 20% siły roboczej w okręgu Rogaland oraz prawie 50% wszystkich zatrudnionych w działalności związanej z ropą naftową w tym kraju.

To także ważne centrum kreatywności, sztuki kulinarnej i kultury. 10 lat temu właśnie tu mieściła się Europejska Stolica Kultury.

Region biznesowy Tromsø

Tromsø, położone daleko poza kołem podbiegunowym jest tzw. bramą na północ. Można też spotkać się z nazwą „Paryż Północy”. Określenie to ma świadczyć o jego gościnności i kosmopolityczności.

Miejscowi szczycą się tym, że tutejsza gospodarka była już tak naprawdę międzynarodowa, kiedy słowo globalizacja dopiero zostało „wynalezione” przez współczesny świat.

Znajduje się tu założony w 1968 roku Norweski Instytut Polarny oraz wiele innych ważnych ośrodków badań i edukacji.
Powstaje nowe centrum międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań nad klimatem i środowiskiem.
Właśnie tutaj mieści się również Sekretariat Rady Arktycznej, który gromadzi wszystkie państwa arktyczne.
Od początku lat 90. Tromsø odgrywa aktywną rolę w pogłębianiu współpracy transgranicznej w Euroarktycznym Regionie Morza Barentsa.
Ten region ma przed sobą wiele nowych możliwości. Morze Barentsa i obszar wokół niego daje wiele perspektyw w obszarach ropy naftowej i energii, morskiego przedsiębiorstwa i nauk przyrodniczych, zintegrowanego, bezpiecznego dla środowiska zarządzania oceanami, turystyki i wykorzystania nowych szlaków żeglugowych.

Region biznesowy Bergen

Jest malowniczy, tętni życiem, pełno to twórczych i pracowitych osób. To właśnie tu żyje ponad 2/3 populacji hrabstwa Hordaland.

Mieszkańców tego miejsca zwykło się postrzegać jako tych, których ogranicza wszystko poza wyobraźnią.

W samym sercu tutejszej ziemi leży Bergen, znane jako jedno z największych miast w Europie, a także brama do zachodniej części Norwegii. Jest siedzibą administracji hrabstwa Hordaland i domem dla niezwykle dużej ilości międzynarodowych firm.

Głównym potencjał Bergen tkwi w sektorach obejmujących:

 • ropę naftową,
 • gaz,
 • energię morską,
 • energię,
 • akwakulturę.

Poza tym trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest to miejsce niezwykle wyjątkowe w sektorze R&D, a dokładniej w dziedzinie ropy naftowej. To tu mieści się dom Centrum Wiedzy (Subsea Technology), Centrum Doskonałości (Centrum Zintegrowanych Badań Naftowych), oraz Norweska Rada ds. Badań Naukowych.

Norwegia choć jest wielojęzykową społecznością w wielu przypadkach dostęp do tamtejszych materiałów informacyjnych czy prawnych niestety stwarza barierę językową. Osoby bez znajomości norweskiego są odgrodzone od danych i wiedzy niezwykle potrzebnej i pożądanej w danej chwili. Pamiętaj, że nie musisz być specjalistą od wszystkiego. Wystarczy poprosić o pomoc ekspertów – skontaktuj się z zaufanym biurem tłumaczeń, a bariera zniknie, gdy w twoje ręce trafi tekst z translacją.

Jak założyć swój biznes na terenie Norwegii?

Norwegia ma przewidywalny klimat biznesowy, wysokie wskaźniki produktywności i otwartą gospodarkę z dobrym dostępem do głównych rynków.

Od strony struktur prawnych

Masz tu wiele możliwości. Możesz działać jako:

 • przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (ENK) – właściciel ponosi pełną odpowiedzialność finansową za długi przedsiębiorstwa,
 • spółka osobowa (ANS lub DA) – jeden lub większa liczba akcjonariuszy (właścicieli), z których każdy przyjmuje osobistą odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (AS) – właściciel (właściciele) nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Właściciel (właściciele) musi zgromadzić kapitał
 • zakładowy w wysokości co najmniej 100 000 NOK. Zwykle mogą utracić jedynie swój początkowy udział w firmie,
 • publiczna spółka akcyjna (ASA) – od AS różni się np. tym, że musi mieć kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 1 mln NOK,
 • norweski oddział zagranicznej firmy (NUF) – zagraniczna firma odpowiada za działalność norweskiego oddziału. Zazwyczaj jest odpowiedzialny za m.in. podatki. Musi przestrzegać
 • przepisów norweskich. Nie ma wymogów kapitałowych,
 • spółdzielnia (SA) – niezależna grupa, która musi posiadać co najmniej dwóch właścicieli, z których żaden nie ponosi osobistej odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa. Fundusze komercyjne muszą posiadać minimalny kapitał wpłacony w wysokości 200 000 NOK.

Zasady działalności gospodarczej

 • w przypadku określonych rodzajów działalności gospodarczej wymagane jest specjalne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Biznes Plan – w Norwegii jest systematyczną analizą idei biznesowej i jest ważnym narzędziem zarządzania. Co prawda nie ma tu obowiązku jego sporządzania.
 • Solidna strategia handlowa i bezpiecznego finansowania.
 • Rejestracja działalności gospodarczej – gdy przedsiębiorstwo zostanie formalnie ustanowione i kiedy rozpocznie się sprzedaż towarów lub usług podlegających opodatkowaniu, firmę trzeba wpisać do Centralnego Rejestru Koordynacyjnego Podmiotów Prawnych, można tego dokonać w centrum rejestracji Brønnøysund. Większość struktur prawnych może być rejestrowana elektronicznie za pośrednictwem Altinn. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają norweskiego numeru ubezpieczenia społecznego, mogą ubiegać się o numer D podczas rejestracji.
 • Rejestracja działalności na ubezpieczenie narodowe – każdy mieszkaniec Norwegii musi być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W przypadku jednoosobowych firm i członków spółki uprawnienia do zabezpieczenia społecznego oblicza się na podstawie rocznego dochodu podlegającego obowiązkowi uzyskania emerytury.
 • Rejestracja: podatek – jednoosobowe firmy i członkowie spółki muszą płacić podatek progresywny za każdy okres po uzyskaniu jakiegokolwiek przychodu. Formularze płatności wysyłane są cztery razy w roku. Kwota do zapłaty jest oparta na szacunkowej wysokości dochodów. Urząd skarbowy musi zostać poinformowany o spodziewanym zysku w pierwszym roku. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i inne zakłady płacą podatek w roku następującym po roku dochodowym.

Poszukujesz tłumacza norweskiego? Zainwestuj w najbardziej renomowane biur tłumaczeń. Szeroki wybór najlepszych na rynku specjalistów w branży, 100% pozytywnych opinii klientów i wiele certyfikatów to drogowskazy do miejsca, w którym otrzymasz profesjonalny przekład z języka norweskiego na polski lub z polskiego na norweski.

Previous Article

Przemysł farmaceutyczny w Niemczech

Next Article

Globalne trendy w marketingu 2019

You may also like