Niemiecki przemysł elektroniczny i mikrotechonologiczny

Brak komentarzy Share:

Nowe technologie to jeden z priorytetów gospodarczego rozwoju Niemiec. W Niemczech produkuje się ponad 100 tys. różnego rodzaju produktów i rozwiązań technologicznych od mikrotechnologii po systemy zautomatyzowane, lampy, urządzenia elektroniczne dla domu, sprzęty medyczne oraz  podzespoły elektroniczne dla przemysłu samochodowego.

Republika Federalna Niemiec jest krajem który na całym świecie cieszy się renomą lidera rozwoju technologicznego. Sektor technologii i elektroniki generuje rocznie około 180 bilionów euro. Przetrwał on złamanie koniunktury widoczne w latach 2008/2009, mimo niekorzystnej wtedy sytuacji gospodarczej osiągnął wzrost z 145 bilionów euro do 180 bilionów euro w ciągu zaledwie trzech lat. Większość, bo aż 78 proc. obrotów generuje segment dóbr inwestycyjnych, 12 proc. pochodzi ze sprzedaży półproduktów, w szczególności półprzewodników, a 10 proc. to dobra konsumencie, które trafiają do gospodarstw domowych. Wartość eksportu w tym sektorze wynosi 155 bilionów euro.

Roczne wydatki poniesione przez przeciętnego Niemca na produkty elektroniczne i mikroelektroniczne, są najwyższe w Europie i drugie na świecie (zaraz po Japonii a przed Chinami i USA). Niemiecki przemysł technologiczny i mikrotechnologiczny cechuje się najwyższą na świecie innowacyjnością – 13 bilionów euro rocznie inwestuje się w research i badania. Ten sektor gospodarki jest drugi pod względem wielkości zatrudnienia w Niemczech, kraju zatrudnia ponad 800 tys. osób plus około 600 tys. zagranicą.

Niemiecki przemysł półprzewodników

Niemcy są jednym z największych producentów półprzewodników w Europie i na świecie – w skali światowej zajmują pod tym względem piąte miejsce. Mikroelektronika jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w tej branży. Możliwości inwestycyjne na tym rynku są szerokie, zarówno w projektowaniu i w produkcji jak i w zastosowaniu. Rosnący popyt na tego rodzaju produkty zapewnia stabilny wzrost sektora. Najszybszy rozwój dotyczy segmentu półprzewodników dla przemysłu motoryzacyjnego – 7,3 proc. rocznie. Półprzewodniki dla motoryzacji to jedna z najsilniejszych gałęzi w tym sektorze – pomimo silnej konkurencji w tym sektorze Niemcy opanowały jedną trzecią ich światowego rynku. W 2011 roku przemysł motoryzacyjny zakupił 39,6 wszystkich wyprodukowanych w niemieckich firmach półprzewodników. Sektor ten cechuje się niezwykle szybkim rozwojem – w ciągu 11 lat osiągnął wzrost wartości o 163 proc. (lata 2000-2011). Przewiduje się, że tendencja wzrostowa się utrzyma i do 2016 r. wartość rynku półprzewodników dla motoryzacji wzrośnie o kolejne 43 procent. Kluczem do sukcesu na tym rynku jest wysokie zaawansowanie technologiczne i tworzenie nowych rozwiązań, czyli wysoko wykwalifikowany personel. Branża ta zatrudnia wielu specjalistów z całego świata. Światowy popyt na wysokiej jakości auta made in Germany nie zmniejsza się. Duży udział w dobrej sytuacji tego rynku ma popyt pochodzący z rynków wschodzących. Import ma coraz większe znaczenie dla tego sektora. W 2016 roku ilość wyeksportowanych z Niemiec pojazdów ma wynieść 6,7 miliona sztuk. Drugim co do wielkości segmentem w kategorii półprzewodników są półprzewodniki dla przemysłu. Stanowią one 25 proc. wartości rynku półprzewodników. Przewiduje się, że ten segment będzie rosnąć o 10 proc. rocznie (prognoza do 2015 roku). Najwięksi odbiorcy w tym segmencie to przemysł maszyn budowlanych i inne maszyny zautomatyzowane oraz półprzewodniki dla przemysłu energetycznego. Zwłaszcza udział tych ostatnich ma silnie wzrosnąć w następnych latach. Odejście od energii nuklearnej i przechodzenie na energię pochodzą ze źródeł odnawialnych będzie wymagało ogromnych nakładów inwestycyjnych na innowacyjne rozwiązania, reorganizacji tego rynku, oraz znacznego wzrostu produkcji tego rodzaju półprzewodników. Największe zapotrzebowanie będzie dotyczyło półprzewodników tlenowych (MOSFET) oraz tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT).

Elektronika drukowana

Elektroniczne książki, baterie, ogniwa słoneczne – one wszystkie mogą być wydrukowane tak samo jak papier. To tylko niektóre z najnowszych innowacyjnych rozwiązań w niemieckiej branży technologicznej nad którymi trwają obecnie zintensyfikowane badania. Badania koncentrują się wokół dwóch inicjatyw – inicjatywy zrzeszającej firmy zajmujące się rozwojem tej dziedziny oraz  dwóch rządowych programów wsparcia. Drezno jest europejskim centrum badań nad technologią elektroniki drukowanej. Wiele firm pracujących w tym sektorze ma również swoje siedziby w Heidelbergu, są to między innymi tacy giganci jak BASF, Heidelberger Druckmaschinen, Merck, czy SAP.

Ogniwa fotowoltaniczne

Republika Federalna Niemiec jest liderem tego rynku w skali światowej – 25 proc. wszystkich instalacji odbywa się w Niemczech. Organiczne ogniwa fotowoltaniczne to rozwiązanie nowsze i skuteczniejsze niż powszechnie znane silikonowe ogniwa – zaletą jest to że są cieńsze, bardziej elastyczne i potencjalnie tańsze. Również one mogą być produkowane metodą druku, tak samo jak papier, co dodatkowo pozytywnie wpływa na ich cenę i podwyższa ekologiczność tego rozwiązania  (druk bardziej efektywnie wykorzystuje półprodukty). Przemysł ten jest silnie wspierany przez subsydia rządowe, jednak ostatnie lata mocno zachwiały tą branżą – silna konkurencja tańszych rozwiązań importowanych z Chin sprawiła, że wielu producentów obecnych w tej branży od lat musiało zamknąć swoje przedsiębiorstwa. Szansą na tym rynku są rozwiązania innowacyjne o większej wydajności. Organiczne diody świetlne (OLEDs) to rozwiązania przyszłości w segmencie produkcji oświetlenia. Liderami innowacji są tacy gracze jak OSRAM, Philips i Novaled, ale rynek nie jest ograniczony tylko do tych firm. Istnieje duży potencjał rozwoju dla firm wprowadzających innowacyjne rozwiązania.

Mikrosystemy

Niemiecki udział w światowym rynku mikrosystemów nieustannie rośnie, prognozuje się, że do 2020 roku ma wzrosnąć aż o 21 procent. W tym czasie liczba zatrudnionych w tym sektorze pracowników wzrośnie od 750 tys. do 964 tys. Najsilniejszą gałęzią w tej branży są rozwiązania dla medycyny, takie jak między innymi rozruszniki serca, czy czytniki  poziomu glukozy MEMS, które automatycznie dawkują i aplikują insulinę do układu krwionośnego. Wiele z nowoczesnych rozwiązań dotyczy urządzeń autodiagnostycznych, które dostarczają szybkich i wiarygodnych wyników badań. Rozwiązania takie mogą monitorować rozwój schorzenia i przeciwdziałać postępowi wielu chorób. Dzieje się to bez konieczności pobytu pacjenta w szpitalu. Pozwalają one na pełną obserwację choroby i lepsze dopasowanie leków, zwłaszcza w przypadku takich chorób jak Alzheimer i chorób sercowo-naczyniowych. Sektor ten przyniósł w 2010 roku 12,9 biliona euro. Prognozuje się, ze kwota ta ma się podwoić do roku 2015. Mikrosystemy zrewolucjonizowały również takie sektory jak logistyka, głównie dzięki elektronicznym etykietom RFID, które pozwalają na szybkie przekazywanie informacji o produktach i miejscu ich pobytu poprzez wykorzystanie sygnału radiowego. Innym przykładem wykorzystania mikrosystemów jest również używanie ich dla ostrzegania kierowców przed kolizjami drogowymi. Niektórzy z producentów w branży samochodowej wykorzystują już te rozwiązania i instalują tego rodzaju systemy w nowych samochodach. Wartość mikrosystemów wprowadzonych na rynek automotoryzacyjny to 30 bilionów euro, liczba ta ma potroić się do roku 2020.

High-Tech Strategy

Strategia ta, wprowadzona przez rząd federalny w Niemczech w 2006 roku, ukierunkowana jest na wzrost innowacyjności w branży high-tech. Jej celem jest również skupienie liderów tej branży wokół wspólnych celów związanych ze wzrostem zaawansowania technologicznego kraju. Strategia powstała by tworzyć nowe rynki, wzmocnić kooperację pomiędzy naukowcami, wynalazcami i przemysłem oraz wzmocnić ogólne warunki dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Inicjatywa wspierana jest przez fundusze rządowe i subsydia których roczna suma przeznaczona na ten cel wynosi 4 biliony euro. Od czerwca 2010 roku wdrażany jest już kolejny etap tego programu pod nazwą „High-Tech Strategy 2020”. Główne cele pozostają takie same jak w strategi z roku 2006.

High-Tech Strategy 2020 zmierza do ustanowienia Niemiec głównym dostawcą rozwiązań opartych na nauce, innowacji   i technologii w następujących dziedzinach:

 • Klimat i energia odnawialna
 • Zdrowie, medycyna i żywienie
 • Mobilność
 • Bezpieczeństwo
 • Komunikacja

Projekty wspierane przez ten program skierowane są na osiągnięcie określonych rezultatów związanych z rozwojem branży. Projekt ustanawia kroki milowe i etapy pracy i rozwoju poszczególnych rozwiązań. Przykładowe projekty objęte wsparciem rządowym to:

 • Ograniczenie emisji dwutlenku węgla w miastach
 • Inteligentne rozwiązania w zakresie dostaw energii
 • Odnawialne źródła energii
 • Efektywne leczenie chorób poprzez zindywidualizowane rozwiązania medyczne
 • Pojazdy elektryczne
 • Bezpieczeństwo sieci komunikacyjnych
 • Łatwy i powszechny dostęp do cyfrowych źródeł wiedzy

Wprowadzanie tego rodzaju projektów i strategii z punktu widzenia Niemiec jest niezwykle ważne, gdyż kraj ten dąży nie tyle do utrzymania swojej pozycji w dziedzinie zaawansowania technologicznego, co jej wzmocnienia. Polityka ta sprawia, że kraj ten jest niezwykle przyjaznym środowiskiem dla firm wdrażających rozwiązania technologiczne o wysokim stopniu zaawansowania. Prawo niemieckie w żaden sposób nie wprowadza rozgraniczeń co do zasad funkcjonowania dla firm rodzimych i zagranicznych. Nie ma również barier kapitałowych, czy barier dotyczących zakupu nieruchomości dla obcokrajowców. Kraj posiada wysokie standardy ochrony prawa własności intelektualnej. Badania przeprowadzone przez Ernst & Young w 2012 potwierdzają, że Republika Federalna Niemiec jest jedną z najbardziej  atrakcyjnych na świecie lokalizacji dla biznesu. Ankieta ta wykazała, że kraj ten znajduje się na pierwszej pozycji w Europie i szóstej na świecie w kategorii najbardziej atrakcyjnej lokalizacji biznesowej.

Previous Article

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Norwegii

Next Article

Finansowe centrum Europy

You may also like