Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Niemczech?

Brak komentarzy Share:

Niemiecka gospodarka ma wiodącą pozycję na mapie świata. W rzeczywistości kraj ten jest uważany za czwarty, co do wielkości pod względem ekspansji gospodarczej. Jest to powodem, dla którego przyciąga on wielu zagranicznych inwestorów, którzy chcą tworzyć nowe firmy. Niemcy stanowią rzeczywiście jedno z najlepszych miejsc na świecie dla inwestycji zagranicznych. Ponadto są one drugim największym eksporterem na świecie.

Prawo niemieckie nie robi różnic między Niemcami i cudzoziemcami podczas procesu zakładania przedsiębiorstw i nie stanowi ograniczeń dotyczących repatriacji zysków. Nic więc nie stoi na przeszkodzie ambitnym przedsiębiorcom nawet z niewielkim kapitałem. Przed rozpoczęciem wyścigu poprzez biurokratyczne bariery, zaleca się dokonanie oceny swojej firmy, jej szans i zagrożeń oraz przygotowanie dobrego biznes-planu. Jest on obowiązkową procedurą podczas rozmowy z bankami lub ubiegania się o świadczenia przyznawane przez  niemieckie władze. Podczas zakładania firmy na terenie Niemiec ważne jest, aby zrozumieć różne typy struktury biznesowej dozwolone przez prawo niemieckie, przepisy dla mieszkańców oraz nie rezydentów, jak również procedury prawne dla rozpoczęcia działalności gospodarczej w Niemczech. Jeśli uznamy, że jest to dla nas zbyt trudne i niezrozumiałe, możemy zatrudnić prawnika, który bardzo szybko pomoże nam się uporać z wypełnieniem wszystkich obowiązkowych zadań.

Działalność gospodarcza w Niemczech

Rozpoczynanie działalności gospodarczej w Niemczech opiera się na szeregu standardowych działań, które musza zostać podjęte w celu spełnienia wszystkich wymogów prawnych. Działania te obejmują między innymi przygotowanie umowy i wszelkich innych dokumentów takich jak wzory podpisów, kopie paszportu i specjalnych form rejestracji działalności gospodarczej. Wszystkie procedury związane z dokumentacją muszą być podpisane przed notariuszem.

Ta procedura zawierać musi wszystkie główne cechy firmy, jakimi są:

 • Informacje na temat założyciela (założycieli) i dyrektora (-ów) firmy, imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, numer paszportu (kopia paszportu).
 • Jeśli założycielami są osoby prawne będą wymagane dokumenty statutowe spółki i podjęcie decyzji o utworzeniu spółki za granicą.
 • Informacje na temat wysokości kapitału docelowego oraz podziału akcji wśród założycielami.
 • Proponowana nazwa firmy (najlepiej 3 – 4 decyzje w kolejności od preferencji).
 • Adres prawny, do którego zamierzamy się zarejestrować firmę.
 • Lista planowanych działań.
 • Dowód wpłaty kapitału docelowego.

Otwarcie firmy w Niemczech oznacza również konieczność otwarcia rachunku bankowego (firmenkonto) i wynajęcie lokalnej firmy, która zajmować się będzie sprawami związanymi z księgowością. Aby zakończyć rejestrację spółki w Niemczech, należy przedłożyć wszystkie dokumenty i dowód wpłaty kapitału zakładowego w rejestrze handlowym (Handelsregister). Oficjalnie firma zacznie istnieć od chwili wpisania do rejestru handlowego, który może trwać od 2 do 5 tygodni. Na to otrzymamy zawiadomienie od notariusza, wraz z wyciągiem  z Rejestru Handlowego. Zagraniczni inwestorzy powinni wybrać również najbardziej dogodną dla siebie formę prawną, jaką będzie posiadała ich firma.

Pod tym względem należy się kierować takimi kryteriami jak:

 • ograniczenie odpowiedzialności
 • elastyczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Do wyboru mamy bowiem:

 • GesellschaftmitbeschränkterHaftung (GmbH – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) – jest to struktura, która może być ustalona, przez co najmniej jednego członka, pod warunkiem, że minimalny kapitał zakładowy w wysokości  25.000 € zostanie uiszczone przed rejestracją. Spółka GmbH daje obcokrajowcom prawo do ubiegania się o niemieckie obywatelstwo jak również prawo do zakupu nieruchomości i organizacji własnych zakładów produkcyjnych na terenie całych Niemiec. Zazwyczaj Nazwa GmbH musi pochodzić od nazwiska jednego lub wszystkich jej akcjonariuszy. Ponadto musi zawierać składnik, aby cel lub charakter działalności, był łatwo zrozumiałym dla laików. Nazwa firmy może być mieszanina z nazwiska akcjonariusza / jak i charakterem działalności. Ustawa obowiązuje  także na wskazanie formy korporacyjnej, w tym przypadku niemiecki odpowiednik do spółki akcyjnej, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung” lub “GmbH”. Ten rodzaj formy prawnej jest najbardziej popularny i najczęściej wybierany przez inwestorów.
 • Aktiengesellschaft (AG – S.A. – spółka akcyjna) – potrzeba co najmniej jednego akcjonariusza do utworzenia tego typu firmy. Minimalny kapitał wynosi € 50.000, a kwota podzielona jest pomiędzy akcjonariuszy.
 • Offene Handelsgesellschaft (OHG) ( Spółka Jawna)  W przeciwieństwie do GmbH i AG, partnerzy w OHG mają nieograniczoną odpowiedzialność. Każdy partner jest prawnie zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w obsłudze biznesu chyba, że umowa spółki (Gesellschaftsvertrag) stanowi inaczej. W wewnętrznych sprawach decyzje powinny być podejmowane jednomyślnie, ale umowa spółki zazwyczaj pozwala podejmować decyzje większością głosów.
 • Kommanditgesellschaft (KG) (Spółka komandytowa) działa na zasadzie partnerstwa, ale zapewnia ograniczenie odpowiedzialności w imieniu niektórych partnerów.
 • GmbH & Co KG  (Spółka komandytowa połączona ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz). Jest to połączenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością ze spółką partnerską. Zakładana jest szczególnie chętnie ze względu na ulgi podatkowe, a także ograniczoną odpowiedzialność.
 • Zweigniederlassung (Oddział) To jest raczej nie-niezależny oddział firmy, zależy w każdym aspekcie w sprawie siedziby, która również jest odpowiedzialna za administrację centralną. Rozróżnienie pomiędzy spółką zależną a oddziałem jest ważna, ponieważ określa, czy wpis musi być dokonany w Rejestrze Spółek. Rozróżnienie to jest również istotne w celu ustalenia miejsca faktycznego zarządu w zakresie niemieckiego prawa podatkowego.

Po rejestracji firmy założyciel, który został dyrektorem, z zastrzeżeniem działalności spółki jest uprawniony do ubiegania się o możliwość zamieszkania w Niemczech wraz z rodziną, co z kolei daje prawo do uzyskania obywatelstwa. Po zakończeniu procesu rejestracji firmy, kolejnym ważnym krokiem jest procedura rejestracji VAT. Nowa spółka nie musi być zarejestrowana, jako podatnik VAT w Niemczech, z wyjątkiem sprzedaży handlowej. Proces rejestracji skarbowej nie powinien trwać dłużej niż miesiąc po wydaniu świadectwa rejestracji spółki. Jeżeli przychody nie przekraczają 16.650 euro, rejestracja VAT nie jest wymagane. Dokumenty, takie jak świadectwa rejestracji, informacji na temat udziałowców, przedmiotu działalności i dochodów oczekiwanych muszą być przedstawione w celu uzyskania numeru VAT. Po wpisaniu do rejestru handlowego w Niemczech, firma może rozpocząć swoją działalność. Większość firm potrzebuje pracowników. Pracodawcy, którzy chcą znaleźć dobrze wykształconych pracowników mogą ich szukać za pośrednictwem agencji rekrutacyjnych.

Posiadanie własnej firmy w Niemczech

Następujące korzyści dla zagranicznych firm:

 • Sprzedaż towarów i usług w ramach niemieckiej marki.
 • Pieniądze zainwestowane w biznesie w krajach WNP, firma niemiecka, są chronione, jako inwestycje zagraniczne.
 • Zwrot podatku od wartości dodanej w Niemczech.
 • Możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt w Niemczech, założyciela firmy i jego rodziny, a ponadto, możliwość uzyskania niemieckiego obywatelstwa.
 • Prowadzenia działalności gospodarczej, otwarcie kolejnych oddziałów w całej UE.
 • Uzyskanie kredytu w niemieckich bankach

Koszty założenia własnej firmy nie są zbyt wygórowane, wystarczy mieć już kapitał w wysokości 25 000 euro, żeby móc otworzyć spółkę GmbH. Badania rynkowe pokazują, że z roku na rok koszty te stają się coraz niższe, a tym samym torują drogę dla nowych inwestorów, którzy zamierzają rozpocząć biznes na gruncie Niemieckim.

 

Previous Article

Finansowe centrum Europy

Next Article

Młodzi w potrzasku

You may also like