I ty możesz podbić Hiszpanię

Brak komentarzy Share:

Paella, tapas, wino, sjesta, flamenco, wielcy odkrywcy – Francisco Pizarro czy Ferdynand Cortez, legendarny Pablo Picasso, Salcador Dalí, Antoni Gaudí, generał Francisco Franco, piłka nożna i Real Madryt, walki byków i torreadorzy – z tym najczęściej kojarzy się nam Hiszpania. Oczywiście nie można zapomnieć o słońcu, pięknej pogodzie i wspaniałych plażach. Coraz częściej jednak kraj pojawia się w wielu rankingach jako dobre miejsce dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy myślą o założeniu firmy poza granicami Polski. Według danych Banku Światowego Hiszpania znalazła się na 28. miejscu wśród 190 gospodarek pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w 2017 roku. Tym samym kraj podniósł swoją pozycję na arenie światowej z 32 pozycji z 2016 roku. Czy ten kierunek to także ciekawy pomysł i dla ciebie?

Myślisz o założeniu swojej firmy w Hiszpanii? Nie znasz hiszpańskiego, a potrzebujesz pomocy zw. z przekładem różnych dokumentów, informacji czy materiałów promocyjnych twojej firmy? Jeśli wśród znajomych nie znasz nikogo, kto mógłby ci pomóc, najlepiej poszukaj godnego zaufania biura tłumaczeń. Zwróć się do Biura Tłumaczeń SuperTłumacz i przekonaj się, czym jest wysoka jakość!

Hiszpania pod lupą

Od 2017 roku wzrost gospodarczy w Hiszpanii był silny i zrównoważony. Wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Popyt krajowy zmniejszył się, ponieważ wzrosły ceny ropy i zlikwidowano niższe podatki. Niepewność zwiększyły także napięcia w Katalonii. Duża konkurencyjność nadal będzie wspierać eksport, nawet jeśli wzrost popytu zewnętrznego nieznacznie spadnie. Przewiduje się, że inflacja w tym roku utrzyma się na poziomie 1,13%, ale w przyszłym roku nieco się odbije.

Gospodarka wciąż będzie się rozwijać: Pomyślna polityka pieniężna w strefie euro będzie nadal wspierać wzrost gospodarki, ale eksperci z OECD przewidują, że kurs polityki budżetowej nieznacznie obniży wskaźnik długu publicznego. Eksperci podkreślają – chcąc zwiększyć wzrost produktywności Hiszpanii, należy priorytetowo potraktować dodatkowe reformy strukturalne mające na celu wspieranie inwestycji w innowacje i zwiększanie umiejętności siły roboczej.

Według OECD od 2010 roku przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe zmniejszyły łączne zadłużenie o prawie 55% PKB.

Nie można jednak zapomnieć o tym, że zmniejszenie zadłużenia nie jest zakończone, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw z sektora budowlanego i gospodarstw domowych o niskich dochodach.

System bankowy jest silniejszy, ale w perspektywie średnioterminowej boryka się z pewnymi wyzwaniami ze względu na niski popyt na kredyty i rentowność. Kredyty zagrożone znacznie spadły, ale w kilku instytucjach finansowych pozostają stosunkowo wysokie.

Jak wygląda sytuacja w Hiszpanii?

Hiszpania ma silną gospodarkę, odgrywa ważną rolę na rynku europejskim. Poza tym handel międzynarodowy i turystyka mają również duże znaczenie dla gospodarki w Hiszpanii. Od 2015 roku hiszpańska gospodarka zaczęła poczynić ważne kroki w kierunku szybkiego rozwoju.

Jak podaje TMF Group Hiszpania zajmuje siódme miejsce pod względem otrzymywania inwestycji zagranicznych.

Ponad 10 000 zagranicznych firm zostało zarejestrowanych w Hiszpanii i szuka zachęt w różnych krajach.

Główne dziedziny, na których zbudowana jest hiszpańska gospodarka, obejmują:

 • przetwórstwo żywności,
 • tekstylia,
 • obuwie,
 • produkty petrochemiczne,
 • elektronika,
 • przemysł stalowy i samochodowy,
 • przemysł lotniczy,
 • turystyka.

Siła przyciągania: Zagraniczni inwestorzy rozpoczynający działalność w Hiszpanii są zwykle przyciągnięci przez sektor budowlany, który uzyskał znaczące wyniki w 2016 roku. Inni inwestorzy przybywają do Hiszpanii z zamiarem działalności naukowej lub chcą wkroczyć w sektor dostaw energii elektrycznej.

Gdzie najchętniej zakładają swoje firmy przedsiębiorcy z innych krajów?

Najwięcej zagranicznych inwestorów przyciągają Madryt i Katalonia.

W 2014 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Hiszpanii były na poziomie powyżej średniej w Unii Europejskiej.
Warto podkreślić, że 90% z nich to mniejsze firmy, zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Hiszpańskie małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo ważne dla lokalnej gospodarki, ponieważ zapewniają ¾ miejsc pracy dostępnych w sektorze prywatnym.
Rodzaje podmiotów gospodarczych w Hiszpanii

Incorporated a sociedad limitada (S.L.) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Hiszpanii jest prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sociedad limitada laboral). Może być założona przez jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych. Odpowiedzialność każdego członka jest ograniczona wkładem do kapitału. Minimalny kapitał zakładowy w wysokości 3 005,06 EUR musi zostać zdeponowany przy otwieraniu spółki w Hiszpanii. Najbardziej adekwatna dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Sociedad anonima – publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ten rodzaj spółki jest formą działalności, która wymaga dużych nakładów kapitałowych i dlatego jest znana jako spółka akcyjna. Inwestor musi posiadać co najmniej 60.101,21 EUR jako kapitał zakładowy (co najmniej ¼ tej kwoty musi zostać wpłacona przed rejestracją spółki w Hiszpanii). Odpowiedzialność członków hiszpańskiej spółki zależnej jest ograniczona ich udziałem w kapitale. Najważniejsze decyzje podejmuje rada dyrektorów.

Ogólne partnerstwo w Hiszpanii

Ten rodzaj spółki składa się z co najmniej dwóch członków o równych obowiązkach i prawach, ponieważ wszyscy są uważani za partnerów ogólnych. Zobowiązania członków zostają rozszerzone na ich majątek osobisty, a w przypadku rozwiązania spółki mogą zostać wykorzystane na pokrycie zaległych roszczeń.

Spółka komandytowa

Inną formą hiszpańskiego partnerstwa jest spółka komandytowa. Jedynie komplementariusz może podejmować ważne decyzje, a w przypadku jego wyłączenia partnerstwo przestaje istnieć.

Wyłączny handlowiec w Hiszpanii

Jeśli jesteś osobą fizyczną, która zdecyduje się na samodzielne otwarcie firmy w Hiszpanii, rozwiązaniem będzie samodzielna działalność gospodarcza. Firma ma ten sam podmiot, jak jego właściciel (nie ma rozróżnienia prawnego pomiędzy przedsiębiorcą a firmą).

Chcesz dotrzeć do materiałów źródłowych w języku hiszpańskim? Szukasz zaufanej osoby, której mógłbyś powierzyć translację ważnych informacji i dokumentów? Najważniejsze to oddać sprawę w zaufane ręce – szukaj biura tłumaczeń zrzeszającego czołowych ekspertów i cieszącego się nieskazitelną opinią wśród klientów.

Otwieram firmę w Hiszpanii

Myślisz o otwarciu własnej firmy w Hiszpanii? Masz pomysł i właśnie analizujesz rynek?

Oto kilka podstawowych wskazówek, które przydadzą ci się w chwili zakładania swojej firmy w tym kraju.

 • Proces otwierania firmy w Hiszpanii rozpoczyna się od sprawdzenia pożądanej nazwy w Rejestrze Mercantile – procedura jest przeprowadzona bezpośrednio w biurze Centralnego Rejestru Mercantile lub za pośrednictwem poczty e-mail. Musi zostać otwarty rachunek bankowy, a certyfikat pobrany z banku.
 • Kod identyfikacji podatkowej (CIF) uzyskuje się od Delegatury Prowincji La Agencia Estatal de la Administracion Tributaria.
 • Świadectwo rezerwacji imiennej, zaświadczenie o depozycie kapitału i rejestrację aktów należy złożyć w Rejestrze Mercantile. Następnie założyciele muszą zalegalizować korporacyjne książki i księgi rachunkowe. Elektronicznie lub osobiście.
 • Wszystkie spółki zarejestrowane w Hiszpanii muszą uzyskać miejską licencję na otwarcie procesu lokalu użytkowego w Departamento de Urbanismo del Ayutamiento. Proces może potrwać do 15 dni.
 • Proces inkorporacji kończy się rejestracją pracowników spółki w lokalnym urzędzie ubezpieczeń społecznych w Tesoreria General de la Seguridad Social.

Czas na wyzwania

Hiszpania to nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy, z idealnym położeniem geograficznym. Zagraniczni inwestorzy są przyciągnięci do Hiszpanii nie tylko ze względu na silny rynek krajowy, ale także ze względu na możliwości prowadzenia działalności na rynkach państw trzecich z wykorzystaniem Hiszpanii jako bazy. Dzięki uprzywilejowanej pozycji geostrategicznej – należy do Unii Europejskiej i jest bramą do Afryki Północnej i Amerycki Łacińskiej – Hiszpania jest idealnym miejscem dla rozwijających się firm na arenie międzynarodowej, a obecnie jest siódmym co do wielkości odbiorcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).

Biurokracja przez wielkie „B”

Hiszpania jest zbiurokratyzowana, co może przyhamować zapędy wielu przedsiębiorców. Formalności są bardzo skomplikowane. Wiele osób pragnących otworzyć tu swoją firmę omija te przeszkody zatrudniając specjalistów lub firmy specjalizujące się w pomaganiu obcokrajowcom z wejściem na ten rynek.

Będziesz musiał poczekać… 182 oczekiwania na pozwolenie na budowę

Uzyskanie pozwoleń na budowę w Hiszpanii trwa… 182 dni. Poza długim oczekiwaniem pojawiają się inne trudności. W ramach tego procesu wymagane są liczne certyfikaty i inspekcje. Tym sposobem firmy mogą być zobowiązane do uzyskania licencji operacyjnej przed rejestracją budynku.

Nie uciekniesz od tych kosztów – droga energia elektryczna

Firmy mogą ponosić znaczne koszty przy zakupie energii elektrycznej, głównie ze względu na wysokie zapotrzebowanie sieci państwowej. Niestety uzyskanie wymaganej dokumentacji od lokalnej rady może zająć trochę czasu zanim zatrudni się prywatną firmę do wykonywania prac przyłączeniowych.

Mały maraton przed zarejestrowaniem własności

Sprawa nie jest taka prosta i szybka, jakby mogło się wydawać. Rejestracja nieruchomości wymaga przejścia aż pięciu procedur. Powszechnie zwykło uważać się, że najbardziej skomplikowane i uciążliwe może być wykonanie i dostarczenie publicznego aktu własności nieruchomości.

Ochrona inwestorów

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) zapewnia przejrzystość rynku hiszpańskiego i chroni inwestorów. Zajmuje się licencjami na produkty oferowane przez inwestorów za pośrednictwem sieci handlowych, ale nadal pozostawia wiele do przejęcia sektorowi prywatnemu.

Bank Światowy i IFC plasują Hiszpanię na 100. miejscu na świecie pod względem ochrony ofert inwestorów. Jest to znacznie poniżej przeciętnej dla Europy.

Zarobisz czy stracisz? Czyli słów kilka o płaceniu podatków

Okazuje się, że płacenie podatków w realiach hiszpańskich to procedura czasochłonna, wynosi ok. 167 godzin rocznie w przypadku ośmiu oddzielnych płatności. Co więcej, zysk jest niski. Za to podatek pracowniczy i składki są znacznie wyższe niż średnia OECD. Końcowo przekłada się to na fakt, że ​​całkowita stawka podatku jako procent zysku jest wciąż dość wysoka.

To się opłaca? Handel przez granice

TMF Group wskazuje, że koszt jest głównym problemem podczas handlu transgranicznego w Hiszpanii – import jest o około 200 USD wyższy niż średnia OECD za kontenerowiec. Ponadto wymaga przygotowania dokumentów ponad granicami, a transport lądowy i obsługa pociąga za sobą wysokie koszty.

Egzekwowanie umów podzielone na 40 procedur

Egzekwowanie kontraktów trwa 510 dni i obejmuje 40 procedur. Egzekucja wyroku zajmuje znaczną ilość czasu, dodatkowo trzeba liczyć się z wysokim kosztem adwokata.

Rozwiązanie niewypłacalności

Rozwiązanie niewypłacalności trwa 1,5 roku i kosztuje 11% majątku. Pod tym względem Hiszpania znajduje się na dobrej pozycji w rankingu Banku Światowego.

Barwna kultura, wiele podejść do biznesu

Hiszpania jest domem dla zróżnicowanej kultury i nie ma jednego uniwersalnego podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej w różnych częściach tego kraju. Tutejsza różnorodność kulturowa stworzyła silne poczucie indywidualizmu, które jest postrzegane poprzez silne więzy i poczucie tożsamości w różnych grupach kulturowych.

Nie znasz hiszpańskiego, a chcesz wejść ze swoją firmą na rynek hiszpański? Jeśli potrzebujesz kogoś, kto pomoże przetłumaczyć ci wszelkie dokumenty i informacje z języka polskiego na hiszpański lub z języka hiszpańskiego na polski, pomyśl o cieszącym się dobrą renomą biurze tłumaczeń.

Previous Article

Pomiędzy przeszłością a przyszłością

Next Article

Korzyści zarządzania terminologią w firmie

You may also like