Firma na Ukrainie – jak ją założyć? Kilka cennych wskazówek dla Ciebie od ekspertów

Brak komentarzy Share:

Ukraina, jako jeden z najbliższych w geograficznym sensie sąsiadów Polski, jest także jednym z naturalnych miejsc, gdzie Polacy dokonują inwestycji i gdzie szukają nowych możliwości rozwoju swoich firm. Ukraiński system podatkowy został tak skonstruowany, że przy wyborze właściwej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz spełnieniu innych dodatkowych warunków, może okazać się, że założenie firmy na Ukrainie może być bardzo opłacalne i doprowadzić do znaczącego zmniejszenia wysokości podatków, które trzeba uregulować. Dziś o tym, jak założyć firmę na Ukrainie? Sprawdź.

Jak założyć firmę na Ukrainie?

Ukraińskie prawo handlowe przewiduje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjno-prawnych. Są to:

 • samozatrudnienie,
 • spółka pełna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka komandytowa,
 • spółka akcyjna,
 • spółka z rozszerzoną odpowiedzialnością.

Firma na Ukrainie – co warto wiedzieć?

Prowadzenie na Ukrainie działalności gospodarczej przez obcokrajowców jest także dopuszczalne w nieco innej formie. Nie trzeba od razu zakładać własnego przedsiębiorstwa, ale wystarczy dołączyć do firmy, która już działa na Ukrainie. Jeżeli inwestor z Polski zakupi co najmniej 10% udziałów w takim przedsiębiorstwie, będzie ono określane mianem przedsiębiorstwa z inwestycją zagraniczną. Sam inwestor natomiast będzie traktowany jak każda inna osoba prowadząca na ukraińskim rynku zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Samozatrudnienie

Jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie jest samozatrudnienie – czyli prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna.Jak założyć działalność na Ukrainie?Aby móc zarejestrować taką formę działalności jednoosobowej, Polak musi:

 • legitymować się pozwoleniem na pobyt,
 • legitymować się pozwoleniem na pracę na terytorium Ukrainy.

Aby uzyskać pozwolenie na pobyt na Ukrainie, należy:

 • złożyć odpowiedni wiosek w urzędzie miejskim lub obwodowym, na terenie działania którego dana osoba mieszka,
 • zwrócić się do Państwowego Centrum Zatrudnienia, które jest jednym z wydziałów ukraińskiego Ministerstwa Pracy.

O takie zezwolenia warto postarać się wcześniej, bo często okazuje się, że nie są one zbyt chętnie wydawane. Dodatkowo, co roku ukraińskie urzędy określają maksymalną ilość zezwoleń na pobyt i na pracę, które można wydać w ciągu tego roku. Samozatrudnienie jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez samodzielne osoby fizyczne lub w sytuacji, gdy mamy do czynienia z naprawdę niewielką firmą. Wówczas, jeżeli przedsiębiorstwo w ciągu roku nie przekracza 500 000 hrywien obrotu, może rozliczać się z ukraińskim urzędem podatkowym na preferencyjnych, uproszczonych zasadach.

Spółka pełna

Spółka pełna może być traktowana jako odpowiednik polskiej spółki jawnej. W tej formie organizacyjnoprawnej prowadzenia przedsiębiorstwa wspólnicy prowadzą działalność gospodarczą w imieniu spółki i ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszystkie jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Ukraińska spółka pełna, w odróżnieniu jednak od polskiej spółki cywilnej, nie posiada osobowości prawnej. Oznacza to, że właściwie całe ryzyko nieudanego prowadzenia działalności gospodarczej ponoszą wspólnicy takiej spółki, którzy tylko w nielicznych wypadkach mogą zwolnić się z odpowiedzialności.

Spółka komandytowa

W każdej spółce komandytowej uczestniczą komplementariusze oraz co najmniej jeden komandytariusz. Komplementariusze traktowani są tak samo jak wspólnicy spółki pełnej – prowadzą działalność gospodarczą w imieniu spółki oraz odpowiadają całym swoim majątkiem za jej zobowiązania. Jest to odpowiedzialność solidarna, ale przede wszystkim subsydiarna – oznacza to, że do zaspokojenia roszczeń dłużników z majątku komplementariusza dochodzi dopiero wtedy, kiedy sama spółka staje się całkowicie niewypłacalna.W każdej spółce komandytowej musi działać co najmniej jeden komandytariusz – jest to osoba, która jedynie inwestuje w działalność spółki, nie prowadząc równocześnie jej interesów. W takiej sytuacji komandytariusz ponosi odpowiedzialność finansową jedynie do wysokości wniesionego przez niego do spółki wkładu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Według danych Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej popularną wśród polskich inwestorów formą prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie. Być może wpływ na taką tendencję ma fakt, iż jest ona skonstruowana praktycznie tak samo jak polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.Zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest fakt, iż przed jej zarejestrowaniem nie jest wymagane wniesienie całego kapitału zakładowego, ale jedynie jego połowy. Według przepisów ukraińskiego prawa handlowego kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien być równowartością co najmniej stu płac minimalnych. Płaca minimalna ustalana jest każdego roku w ustawie budżetowej – w 2014 r. wynosi ona 1 147 hrywien. Po jego wniesieniu kapitał zakładowy dzielony jest na akcje równiej wartości.Ważną cechą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która także decyduje o jej popularności jest fakt, iż wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki jedynie do wysokości posiadanych przez nich udziałów – inwestowanie w taką spółkę zatem nie pociąga za sobą obawy utraty majątku.

Spółka z dodatkową odpowiedzialnością

Spółka z dodatkową odpowiedzialnością co do zasady jest skonstruowana tak samo jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedyna różnica polega na tym, że w spółce z dodatkową odpowiedzialnością wspólnicy ponoszą dodatkową odpowiedzialność finansową. Odpowiadają oni za zobowiązania spółki nie tylko do wartości posiadanych przez siebie udziałów, ale także subsydiarnie całym swoim majątkiem do ustalonej wysokości (zazwyczaj jest ona ustaloną wielokrotnością wartości posiadanych udziałów).

Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej musi wynosić co najmniej równowartość 1 250 płac minimalnych. Przypomnijmy, że płaca minimalna na Ukrainie w 2014 r. w świetle przepisów ukraińskiej ustawy budżetowej wynosi 1 147 hrywien. Kapitał zakładowy jest następnie dzielony na akcje o równej wartości, które są sprzedawane akcjonariuszom. Prawo ukraińskie dokonuje rozróżnienia na spółki akcyjne otwarte (nie ma ograniczeń co do tego, kto może zostać akcjonariuszem takiej spółki) oraz zamknięte (zakup akcji oferuje się jedynie określonym osobom lub kategoriom osób).

Rejestracja spółki

Teraz przejdźmy do tematu: jak zarejestrować firmę na Ukrainie?Aby można było ubiegać się o zarejestrowanie spółki na Ukrainie, konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych warunków.
Po pierwsze, niezbędne jest posiadanie przez spółkę jakiejś siedziby na terytorium Ukrainy.Po drugie konieczne jest powołanie dyrektora spółki.

Jak zarejestrować firmę na Ukrainie?

Ów drugi wymóg w praktyce powoduje pewne komplikacje. Aby można było bowiem prowadzić działalność gospodarczą na Ukrainie, koniecznie jest uzyskanie pozwolenia na pobyt oraz pozwolenia na pracę. Cudzoziemiec może uzyskać pozwolenie na pracę dopiero po zarejestrowaniu spółki, zaś dopełnienie procedury rejestracji nie jest możliwe bez wyboru dyrektora spółki. Problem ten rozwiązuje się zazwyczaj w taki sposób, że do czasu dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności oraz uzyskania zezwolenia na pracę powołuje się tymczasowego dyrektora spółki, który jest obywatelem Ukrainy. Rejestracja spółki na Ukrainie jest stosunkowo prosta i nie wymaga spełniania wielu wymogów formalnych. Wystarczy uiścić wymaganą przez prawo ukraińskie opłatę za rejestrację oraz złożyć wymagane dokumenty. Są to:

 • uchwała wspólników o zawiązaniu spółki w formie protokołu z pierwszego walnego zgromadzenia wspólników,
 • dokumenty pozwalające stwierdzić tożsamość wspólników,
 • wniosek o zarejestrowanie spółki.

Procedura rejestracyjna zwykle trwa około trzech tygodni. Po tym czasie wszystkie formalności zostają spełnione, a State registrar nadaje przedsiębiorstwu indywidualny numer identyfikacyjny. I jeszcze jedna kwestia, która może interesować niektóre osoby – jak przenieść firmę na Ukrainę? Tu procedura jest tak naprawdę podobna do zakładania firmy. Jeśli jesteś pewny, że właśnie tak chcesz prowadzić swoje interesy, trzeba wypełnić szereg wymogów, o których już pisaliśmy. Jeśli więc jeszcze zastanawiasz się, jak przenieść firmę na Ukrainę, sprawdź nasze wcześniejsze wskazówki. Powodzenia!

Previous Article

Przemysł spożywczy w Niemczech

Next Article

Robiąc biznes za granicą, nie ignoruj roli tłumacza

You may also like