Chorwacja podnosi się z kolan

Brak komentarzy Share:

Chorwacja znacznie zmniejszyła deficyt fiskalny na przestrzeni lat 2015-2017. Rekordowe wyniki sektora turystyki oraz silniejszy popyt wewnętrzny i zewnętrzny, a także poprawa absorpcji funduszy unijnych wpłynęły znacząco na poprawę perspektywy rozwoju Chorwacji. Choć restrukturyzacja giganta branży spożywczej Agrokoru wiąże się z ryzykiem gospodarczym i politycznym Komisja Europejska w swoich prognozach na lata 2018-2022 szacuje wzrost realnego PKB na poziomie 2,7%.

Pilnie potrzebujesz tłumacza, który pomoże ci z translacją wszelkich formalnych dokumentów, a także materiałów informacyjnych i promocyjnych z języka polskiego na chorwacki lub z języka chorwackiego na polski? Pamiętaj, aby oddać sprawę w zaufane ręce. Renomowane biuro tłumaczeń to pewność, że wszystko pójdzie po twojej myśli!

Ekonomia po chorwacku

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (Directorate-General for Economic and Financial Affairs, DG ECFIN) Komisji Europejskiej (European Commission) w swojej prognozie ekonomicznej dotyczącej Chorwacji podkreśla, że w związku z czwartym rokiem ożywienia gospodarczego oczekuje się, że wzrost utrzyma się tutaj nadal na wysokim i stabilnym poziomie.

Po korektach rachunków narodowych wzrost realnego PKB w 2016 roku wyniósł 3,2%, czyli o 0,3 punktu procentowego więcej niż wcześniej. Tempo tego wzrostu utrzymało się w 2017 roku, natomiast prognozuje się, że wolniejszy rozpęd będzie w bieżącym 2018 roku.

Przy założeniu realnego wzrostu PKB na poziomie 2,8% i 2,7% w 2019 roku Komisja Europejska szacuje, że Chorwacja utrzymując takie tempo ma szansę, aby jej gospodarka osiągnęła wielkość produkcji sprzed recesji do końca przyszłego roku.

Co jest głównym motorem wzrostu gospodarki? Wymienia się tutaj przede wszystkim:

 • konsumpcję prywatną,
 • rosnące zaufanie konsumentów,
 • zwiększające się wynagrodzenia.

W 2017 roku ożywienie w inwestycjach ograniczył kryzys giganta w branży spożywczej Agrokoru. Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej oczekuje jednak, że inwestycje będą się zwiększać w tym kraju w związku z aktywnością kredytową w sektorze przedsiębiorstw.

Warto też zwrócić spojrzenie w kierunku branży turystycznej. Wskaźniki na rok 2017 wskazują na kolejny rekordowy sezon w tym sektorze.

58. gospodarka eksportowa świata według OEC

OEC (The Observatory of Economic Complexity) podaje, że w 2016 roku Chorwacja była 58. największą gospodarką eksportową na naszym globie.

 • Na rynki międzynarodowe wysłała towary o wartości 13,6 mld USD, a importowała te za kwotę 21,6 mld USD. W konsekwencji zestawienie eksportu z importem przełożyło się na ujemne saldo, które ukształtowało się w tamtym czasie na poziomie 8 mld USD.
 • PKB Chorwacji wyniosło 50,4 mld USD, a PKB na jednego mieszkańca 23,6 tys. USD.

Wśród najpopularniejszych produktów eksportowych tego kraju trzeba wymienić:

 • rafinowana ropa naftowa,
 • pakowane leki,
 • energia elektryczna,
 • tarcica drzewna,
 • transformatory (358MM) z zastosowaniem rewizji HS z 1992 roku (system zharmonizowany).

Natomiast wśród najpopularniejszych produktów importowanych znajdują się:

 • samochody,
 • ropa naftowa,
 • energia elektryczna,
 • pakowane leki,
 • rafinowana ropa naftowa.

Najpopularniejsze kierunki eksportowe to:

 • Włochy,
 • Słowenia,
 • Niemcy,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Austria.

Najczęstsze kierunki importu natomiast to:

 • Niemcy,
 • Włochy,
 • Węgry,
 • Chiny,
 • Polska.

Chorwacja w danych liczbowych (dane z 2016 roku za FocusEconomics):

 • Populacja: 4,2 mln
 • PKB na osobę w EUR: 11,031
 • Rozwój ekonomiczny: 2,9% (w 2012 roku było to -2,2%)
 • Konsumpcja: 3,3%
 • Inwestycje: 5,1% (w 2012 roku stały na poziomie -3,3%)
 • Produkcja przemysłowa: 5,1% (w 2012 roku -5,4%)
 • Sprzedaż detaliczna: -4,0%
 • Stopa bezrobocia: 14,8% (warto podkreślić, że jeszcze w 2012 roku było to 20,9%)
 • Saldo fiskalne (% PKB): -0,8%,
 • Dług publiczny (% PKB): 84,2%
 • Pieniądze (zmiana roczna w %): 18,1%
 • Inflacja (CPI, zmiana roczna w %, eop): 0,2%
 • Inflacja (HICP, zmiana roczna w %): -0,6%
 • Inflacja (PPI, zmiana roczna w %): -4,3%
 • Bilans obrotów bieżących (mld EUR): 1,2
 • Bilans handlowy (w mld EUR): -7,4
 • Eksport (mld EUR): 12,3
 • Import (mld EUR): 19,7
 • Eksport (zmiana roczna w %): 6,8%
 • Import (zmiana roczna w %): 6,6%

Daj się poznać jako profesjonalista w każdym calu i oddaj tłumaczenia umów oraz wszelkich innych dokumentów tym, którzy są ekspertami w temacie. Przekłady z języka polskiego na chorwacki lub z języka chorwackiego na polski powinny wychodzić spod rąk specjalistów, a nie laików.

Top produkty eksportowe Chorwacji

W 2016 roku 10 największych eksporterów chorwackich stanowiło 57% ogólnej wartości towarów wysyłanych stąd na rynek globalny. Zgodnie ze statystykami Międzynarodowego Funduszu Walutowego całkowite PKP Chorwacji w tym czasie wyniosło 9,2 miliarda USD. W związku z tym eksport stanowił około 14,7% łącznej produkcji tego kraju.

Gdzie trafia chorwacki eksport?

Według World’s Top Export są to następujące kierunki:

 • 86,3% – kraje europejskie,
 • 6,5% – Azja,
 • 4,1% – Ameryka Północna,
 • 2,2% – Afryka.

Eksportowany produkt numer 1. w Chorwacji to rafinowany olej ropopochodny.

10 top produktów eksportowych Chorwatów:

 1. paliwa mineralne, w tym ropa naftowa: 1,3 mld USD, 9,4% całkowitego eksportu,
 2. maszyny, w tym komputery: 1,26 mld USD, 9,1%,
 3. maszyny elektryczne, wyposażenie: 1,2 mld USD, 8,9%,
 4. farmaceutyki: 927,9 mln USD, 6,7%,
 5. drewno: 791,3 mln USD, 5,7%,
 6. meble, pościel, oświetlenie, znaki, budynki prefabrykowane: 549,2 mln USD, 4,0%,
 7. pojazdy: 512,8 mln USD, 3,7%,
 8. dzianinowa lub szydełkowa odzież, akcesoria: 492,0 mln USD, 3,6%,
 9. artykuły z żelaza lub stali: 428,6 mln USD, 3,1%,
 10. tworzywa sztuczne, artykuły z tworzyw sztucznych: 388,9 mln USD, 2,8%.

Zestawienie za World’s Top Exports z 2016 roku

Które produkty w ostatnich latach przynosiły najwięcej zysku? Największy wzrost sprzedaży eksportowej odnotowały od 2009 roku pojazdy z chorwackimi silnikami – wzrost o 145,6%, leki – wzrost o 84,9%, a artykuły z tworzyw sztucznych 56,7%.

A czy wśród tych głównych produktów eksportowych były takie, które odnotowały spadek w okresie od 2009 do 2016 roku? Straty na wartości sprzedaży dotknęły paliwa mineralne, w tym ropę naftową – ich wartość spadła o -23,3%.

Eksport – zyski TOP-owych produktów (dodatni eksport netto lub nadwyżka bilansu handlowego):

 1. drewno: 508,6 mln USD, wzrost o 157,1% od 2009 roku.
 2. broń, amunicja: 151,1 mln USD, wzrost o 173,4%,
 3. statki, łodzie: 125,1 mln USD, spadek o -71,7%,
 4. zboża: 115 mln USD, wzrost o 15,4%,
 5. meble, pościel, oświetlenie, znaki, budynki prefabrykowane: 104,8 mln USD, spadek o -165,5%,
 6. sól, siarka, kamień, cement: 101,1 mln USD, wzrost o 37,4%,
 7. żywe zwierzęta: 90,8 mln USD, spadek o -161,8%,
 8. nawozy: 82,7 mln USD, spadek o -32,9%,
 9. wyroby skórzane /zwierzęce: 82,7 mln USD, wzrost o 937,2%,
 10. nasiona oleiste: 76,3 mln USD, wzrost o 202%.

Warto zwrócić uwagę na to, że Chorwacja ma dobry poziom eksportu netto w międzynarodowym handlu drewnem.

Możliwości eksportowe – ujemny eksport netto lub deficyt bilansu handlowego produktu:

W 2016 roku chorwacki deficyt handlowy wyniósł – 8,1 mld USD.

 1. Paliwa mineralne, w tym ropa naftowa: -1,4 mld USD, spadek o -37,7% od 2009 roku,
 2. pojazdy: -1,1 mld USD, spadek o -6,4%,
 3. maszyny, w tym komputery: -899,5 mln USD, spadek o -47%,
 4. tworzywa sztuczne, artykuły z tworzyw sztucznych: -591,3 mln USD, wzrost o 34,2%,
 5. maszyny elektryczne, wyposażenie: -510,8 mln USD, spadek o -0,4%,
 6. żelazo, stal: -388,2 mln USD, spadek o -26,9%,
 7. farmaceutyki: -339,3 mln USD, spadek o -26%,
 8. urządzenia optyczne, techniczne, medyczne: -278,6 miliona USD, wzrost o 5,7%,
 9. mięso: -271,5 miliona USD, wzrost o 39,8%,
 10. skóry surowe, skórki nieżelowane, skóra: -254,6 mln USD, wzrost o 891%.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że Chorwacja ma niestety bardzo wysoki poziom ujemnego eksportu netto. To z kolei przekłada się na poważny w skali globalnej deficyt w handlu paliwami mineralnymi, w tym ropą.

Z czym się to wiąże? Przede wszystkim pokazuje, że kraj ten ma nieciekawą sytuację jeśli chodzi o konkurencyjność na rynku międzynarodowym paliw kopalnych.

Chorwaccy giganci eksportowi

Podkreślmy, że ani jeden z chorwackich gigantów eksportowych nie znalazł się w rankingu Forbes Global 2000 z 2015 roku!

 • Vindija – chorwacka firma spożywcza z siedzibą w Varaždin, znana głównie z mlecznych produktów i napojów,
 • Podravka – chorwacka firma spożywcza, jej najbardziej sławnymi produktami są Vegeta i Ajvar. Ponadto zajmuje się produkcją przypraw, wody mineralnej smakowej i naturalnej, pieczywa, marmolady, pasztetów, przecierów pomidorowych, pasty warzywnej, herbaty,
 • Koestlin – chorwacka firma spożywcza z siedzibą w Bjelovar, specjalizująca się w produktach cukierniczych,
 • Efke – jest to marka filmów fotograficznych, papierów oraz chemikaliów, które wyprodukowała Fotokemika d.d.; firma z siedzibą w Samoborze w Chorwacji,
 • Viro – jej chorwacka pełna nazwa to Viro tvornica šećera. Jest to rafineria cukru z siedzibą w Viroviticy w Chorwacji. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu (ZSE) i od 2010 roku są jedną z 25 spółek ujętych w jej oficjalnym indeksie akcji CROBEX,
 • Rimac Automobili – jest to chorwacki producent supersamochodów elektrycznych, a także zespołów napędowych i systemów akumulatorowych. Firma mieści się w Sveta Nedelja. Warto podkreślić, że pierwszy model Concept One uznano za najszybszy na świecie seryjny samochód elektryczny – jest porównywany do Tesli Roadster). Ponadto zajmuje się też sprzedażą podzespołów dla innych firm.

TOP produkty importowe Chorwacji

The Observatory of Economic Complexity (OEC) podaje, że w 2016 roku Chorwacja sprowadziła do kraju towary o łącznej wartości 21,6 mld USD. W ten sposób uplasowała się na 54. miejscu wśród największych importerów na świecie.

Od 2011 do 2016 roku tutejszy import wzrósł w ujęciu rocznym o 6,28% z 22,4 mld USD w 2011 roku do 21,6 mld USD w 2016 roku.

Liderem produktów przywożonych do Chorwacji były samochody – stanowiły one 4,13% całkowitego importu, dalej uplasowała się ropa naftowa z 3,86%.

 10 top produktów importowych Chorwacji:

 1. samochody: 892 mln USD, 4,1% całej wartości udziału w tym rynku,
 2. ropa naftowa: 835 mln USD, 3,9%,
 3. pakowane leki: 635 mln USD, 2,9%,
 4. rafinowana ropa naftowa: 578 mln USD, 2,7%,
 5. krew ludzka lub zwierzęca: 575 mln USD, 2,7%,
 6. elektryczność: 670 mln USD, 3,1%,
 7. garbowane skóry koni i bydła: 293 mln USD, 1,4%,
 8. sprzęt nadawczy: 280 mln USD, 1,3%,
 9. komputery: 253 mln USD, 1,2%,
 10. ciężarówki dostawcze: 199 mln USD, 0,92%.

A skąd głównie Chorwacja importuje produkty? Oto lista najpopularniejszych kierunków w 2016 roku:

 • Niemcy: 16% udziału w rynku importowym tego kraju,
 • Włochy: 13%,
 • Słowenia: 11%,
 • Austria: 8%,
 • Węgry: 7,2%,
 • Holandia: 4%,
 • Polska: 3,1%,
 • Chiny: 3%,
 • Bośnia i Hercegowina: 2,9%,
 • Serbia: 2,6%.

To Chorwaci eksportują do Polski i importują z naszego kraju!

OEC oszacował eksport towarów do Polski na 185 mln USD.

A co Chorwacji eksportują do Polski?

 1. Pakowane leki: wartość 17,7 mln USD, 9,4% wszystkich towarów wyeksportowanych w 2016 roku,
 2. sosy i przyprawy: 10,7 mln USD, 5,8%,
 3. wyświetlacze video: 8,34 mln USD, 4,5%,
 4. dzianinowe skarpety i wyroby pończosznicze: 6,4 mln USD, 3,5%,
 5. męskie garnitury: 5,21 mln USD, 2,8%.

Te produkty Chorwacja importuje z Polski:

OEC obliczył wartość wszystkich produktów importowanych z Polski na wartość 667 mln USD.

 1. tytoń zwijany: wartość 34,2 mln USD, 5,1% wszystkich towarów importowanych w 2016 roku,
 2. meble /inne: 21,3 mln USD, 3,2%,
 3. papier toaletowy: 17,6 mln USD, 2,6%,
 4. mięso wołowe: 16,6 mln USD, 2,5%,
 5. mięso wieprzowe: 14,1 mln USD, 2,1%.

Przekłady z języka polskiego na chorwacki lub z języka chorwackiego na polski odgrywają ważną rolę we wzorowej komunikacji i profesjonalnym podejściu do partnera biznesowa. Daj się poznać jako poważna osoba lub firma! Powierz translację wszelkich dokumentów wyłącznie ekspertom. Jeśli nie wiesz, gdzie ich znaleźć na własną rękę, zgłoś się do biura tłumaczeń, które cieszy się świetną opinią zarówno w swoim środowisku jak i wśród klientów.

Previous Article

Wskocz w ciemny konserwatywny garnitur

Next Article

IT idzie na śmietnik (?)

You may also like