Afrykański kraj przyszłości?

Brak komentarzy Share:

Angola to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Duża populacja czyni kraj trzecim co do wielkości rynkiem w Afryce subsaharyjskiej. Znaczne zasoby naturalne występujące w tym państwie wykorzystywane są na finansowanie dużych projektów. Obserwuje się wysoką dynamikę wzrostu w sektorach innych niż naftowe, tj. budownictwo i turystyka. Słabe punkty inwestycji zagranicznych dotyczą głównie wysokich kosztów wejścia na rynek, biurokracji, nieodpowiedniej infrastruktury, braku wykwalifikowanej siły roboczej, słabego systemu sądowego, a także niedostatecznie rozwiniętego systemu finansowego. Rządowe środki, tzw. zachęty, są korzystne dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Niestety polityka „angolanizacji” ma na celu zachęcanie do zatrudniania obywateli.

Nie znasz portugalskiego? Chcesz dotrzeć do wszelkich informacji dotyczących inwestycji w Angoli, włącznie z tymi pochodzącymi bezpośrednio od angolskich władz i organizacji biznesowych? Najszybszy sposób na otrzymanie wysokiej jakości tłumaczeń, to skonsultowanie swojej sprawy z zawodowym tłumaczem. Zwróć się do śląskiego Biura Tłumaczeń SuperTłumacz i przekonaj się, czym jest profesjonalizm!

Nieznana Angola

 • Pełna nazwa kraju: Angola /Republika Angoli,
 • Stolica: Luanda,
 • Ustrój polityczny: republika,
 • Głowa państwa: prezydent João Lourenço,
 • Podział administracyjny: kraj dzieli się na 18 prowincji,
 • Język urzędowy: portugalski.

Czy wiesz, że…

 • Luanda zwana „Paryżem Afryki”, stolica Angoli, to najdroższe miasto na świecie dla emigrantów,
 • Lokalna gospodarka jest jedną z najszybciej rosnących na świecie. W latach 1994-2004 kraj był jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie,
 • państwo jest bardzo bogate w surowce naturalne – drugi co do wielkości producentem ropy i diamentów w Afryce subsaharyjskiej,
 • językiem oficjalnym jest portugalski. Można tu jednak usłyszeć także i inne języki: Umbundu, Kimbundu, Kikongo i Tchokwe,
 • w 1975 Angola proklamowała swoją niepodległość. Warto podkreślić, że była to ostatnia portugalska kolonia w Afryce,
 • państwo ma bardzo młodą populację. Szacuje się, że blisko 70% ludności w Angoli ma mniej niż 24 lata,
 • zajmuje 23. miejsce pod względem powierzchni na świecie i 7. miejsce na kontynencie afrykańskim.

Wskaźnik Wolności Gospodarczej

Rozmiar rządu

 • Wydatki rządu: 69.1
 • Obciążenie podatkowe: 82.4
 • Zdrowie fiskalne: 54.8

Efektywność regulacyjna

 • Wolność biznesu: 58.3
 • Wolność pracy: 50.9
 • Swoboda pieniężna: 58.5

Otwarte rynki

 • Wolność handlu: 59.5
 • Wolność inwestycyjna: 30.0

Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia /Index of Economic Freedom 2018 podaje, że wynik wolności ekonomicznej Angoli wynosi 48,6. W ten sposób gospodarka tego kraju znalazła się na 164. miejscu.

Ogólny wynik wzrósł jedynie o 0,1 punktu, a poprawa wydatków rządowych i swobód pracowniczych ledwo zrównoważyła gwałtowne spadki w zakresie zdrowia fiskalnego i wolności monetarnej.

Angola zajmuje 40. miejsce wśród 47 krajów regionu Afryki Subsaharyjskiej, a jej ogólny wynik jest poniżej średniej regionalnej i światowej.

Warto być tego świadomym:

 • Gospodarka Angoli musi zostać gruntownie zrestrukturyzowana, aby zmniejszyć zależność od ropy naftowej.
 • W wiodących sektorach dominują monopole i quasi-monopole.
 • Skromne reformy nieco unowocześniły otoczenie regulacyjne, ale wszechobecna korupcja i słabości instytucjonalne nadal podważają inne ważne reformy i stanowią problem dla inwestorów z zewnątrz.
 • Bariery handlowe i uciążliwe regulacje inwestycyjne utrudniają rozwój dynamicznego sektora prywatnego i przeszkadzają w dywersyfikacji bazy ekonomicznej.

Warto wiedzieć: Angola jest pierwszym odbiorcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce i 20. na całym świecie. Kraj jest bogaty w węglowodory, minerały, ma zasoby w rybołówstwie i rolnictwie. Eksperci także podkreślają jego potencjał hydroelektryczny.

Czy wiesz, że…

Po osiągnięciu 16,2 mld USD w 2015 roku, rok później przepływy do Angoli zmniejszyły się nieznacznie i spadły do 14,4 mld USD.

Klimat biznesowy wciąż ma wiele do życzenia. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na najbardziej znane rankingi.

 • W raporcie Banku Światowego – 2017 Doing Business – kraj zajął 182. pozycję na 189.
 • Zajmuje 163. miejsce na 167 w Indeksie Percepcji Korupcji,
 • Plasuje się na 120. pozycji na 141 w Globalnym Indeksie Innowacji.

Problemy, z którymi zmaga się Angola to przede wszystkim:

 • wysoki poziom biurokracji,
 • słabo rozwinięty system finansowy,
 • wszechobecna korupcja,
 • słaba infrastruktura,
 • nieefektywne porty,
 • obfita, ale niewykwalifikowana siła robocza,
 • wysokie koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa.

Poszukujesz materiałów dotyczących inwestowania w Angoli pochodzących bezpośrednio od tamtejszych władz, a także różnych organizacji zajmujących się tym tematem? Nie znasz portugalskiego? Wystarczy poprosić o pomoc zawodowego tłumacza, który może pochwalić się bogatym portfolio, wysokimi umiejętnościami translatorskimi i doświadczeniem w przekładać z najwyższej półki.

Bodiva

W 2016 roku otwarto giełdę w Luandzie – nazywa się Bodiva. Wraz z nią pojawiło się nowe prawo inwestycji prywatnych, które podnosi podatki z tytułu wczesnej repatriacji zysków i dywidend, rozróżnia inwestorów zagranicznych i krajowych, a także wymaga udziału lokalnego – co najmniej 35% łącznych inwestycji – w kluczowych sektorach, tj. energia elektryczna i woda, turystyka i gościnność, transport i logistyka, telekomunikacja i technologia informacyjna, budowa i media.

 • Podatki dochodowe od osób prawnych spadły z 35% do 30%.
 • Wysokość podatku od zysków repatriowanych wynosi od 15% do 50% – jego wysokość uzależniona jest od tego, jak dużo i jak szybko wycofywane są inwestycje początkowe.
 • Ulgi podatkowe są przyznawane inwestorom, którzy tworzą lokalne miejsca pracy, generują wyższe wpływy eksportowe i wykorzystują lokalne nakłady w swoich procesach biznesowych.

Narodowa Agencja Promocji i Eksportu Inwestycji (APIEX) została stworzona w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego, dywersyfikacji gospodarki i rozszerzenia udziału sektora prywatnego w gospodarce Angoli.

Większość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Angoli pochodzi z:

 • Chin,
 • Stanów Zjednoczonych,
 • Francji,
 • Holandii.

Czy wiedziałeś, że…: Angola była drugim co do wielkości odbiorcą kredytów eksportowo-importowych z Chin (Exim) o łącznej wartości 6,9 mld USD. Niestety niskie ceny ropy i ich wpływ na biznes oraz wstrzymane projekty budowlane zmusiły dziesiątki tysięcy Chińczyków do opuszczenia kraju. Obecnie pracuje tutaj ok. 50 tys. chińskich pracowników i właścicieli firm – jest to jedynie ¼ w porównaniu do ilości sprzed czterech lat. Bank of China Ltd. planuje otworzyć oddział w Angoli, aby ułatwić chińskie inwestycje.

Projekty inwestycyjne w Angoli obejmują:

 • 23 nowe eksploracje diamentów, złota, fosforanów, rud żelaza, miedzi i kamienia naturalnego.
 • Japonia przeprowadza studia wykonalności dotyczące produkcji bawełny w północnej Malanje.
 • Biocom wyznaczył agresywny termin na wyprodukowanie 256 000 ton cukru do 2020 roku.
 • W sektorze żelaza i stali wspólne przedsięwzięcie podjęli Ferrangol, firma wydobywcza Cuando Cubando i brazylijski Modulaxem – ma na celu wydobycie rudy żelaza w Cutato.

Język portugalski nie jest popularny tj. chociażby angielski, ale każdy, kto poszukuje pomocy w przekładzie ważnych informacji, dokumentów czy materiałów promocyjnych powinien pamiętać, że w Polsce można znaleźć zawodowych tłumaczy z bogatym doświadczeniem w translacji „z” i „na” ten język.

Współpraca polsko-angolska

Nasze produkty już od lat 70. i 80. XX wieku były obecne na tutejszym rynku.

Największym zainteresowaniem przedsiębiorców z Angoli budzą m.in. produkowane w Polsce automaty przemysłowe, maszyny do przemysłu meblarskiego czy sprzęt budowlany.

Go Africa podaje, że obroty handlowe Angoli z Polską w 2015 roku wyniosły 31,45 mln USD, rok wcześniej było to 40 mln USD.

Polski eksport do tego kraju w 2010 roku osiągnął poziom 8,4 mln EUR, w porównaniu do roku poprzedniego był to ponad 50% spadek. Natomiast import oszacowano na 1,5 mln EUR, co było 35% wzrostem do 2008 roku.

100 mln USD od Polski dla Angoli!

Warto wiedzieć: W 2017 roku Polska udzieliła Angoli pożyczki w wysokości 100 milionów USD na cele gospodarcze. Pieniądze udostępnione przez Państwowy Bank Rozwoju (BGK) mają pomóc sfinansować projekty w sektorze rybołówstwa, rolnictwa, transportu i innych sektorach gospodarki krajowej.

ANGOP podaje, że jest to pierwsze finansowanie tego banku dla Angoli w ramach długoterminowej linii kredytowej. Pomoc ma również na celu zapewnienie owocnej współpracy między oboma krajami.

Ministerstwo Gospodarki i BGK podpisały w 2017 roku w Luandzie protokół ustaleń w celu rozszerzenia i wzmocnienia stosunków między tymi dwoma gospodarkami.

Co ważne, realizacja publicznych projektów inwestycyjnych będzie prowadzona przez firmy polskiego pochodzenia – jako firmy zakontraktowane lub zlecone podwykonawcom. Sam wybór obszarów finansowania będzie natomiast należał do Angoli.

Polska priorytetowym partnerem biznesowym dla Angoli

Jak podaje ANGOP od 2004 roku Angola znajduje się na liście priorytetowych partnerów Polski we współpracy z kontynentem afrykańskim.

Polska współpracując z tym krajem najmocniej koncentruje się na rolnictwie, geologii i górnictwie, ochronie zdrowia, górnictwie i przemyśle stoczniowym.

Czy wiesz, że…: Polska współfinansowała i kierowała budową Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w mieście Moçâmedes w prowincji Namibe, które uchodzi za największe w Afryce. To największy projekt o podłożu edukacyjno-gospodarczo-pomocowym Polski na terenie kontynentu afrykańskiego.

Interesują cię inwestycje w Angoli?

Warto być tego świadomym: Angola jest największym eksporterem ropy w Afryce na jednego mieszkańca, a jej PKB na jednego mieszkańca wzrosło z 900 do 6 200 SUD w ciągu zaledwie 10 lat. Jako trzecia największa gospodarka w Afryce Subsaharyjskiej i jeden z dziesięciu krajów o najwyższych wskaźnikach wzrostu PKB w ciągu ostatnich lat na świecie, ma ogromne możliwości biznesowe.

Polska może nadal brać w tym udział.

ExpandAngola to główny projekt Expandglobe promujący aktywizację aktywizacji biznesu między Polską a Angolą. Będzie on obejmował aktywny rozwój projektów biznesowych, misji biznesowych i seminariów w celu promowania Angoli jako atrakcyjnego miejsca dla Polski.

W czym tkwią możliwości handlowe w Angoli?

 • bardzo duże centrum handlowe,
 • kraj nadal jest w dużym stopniu uzależniony od importu.

Wciąż są szanse dla Polski, aby mogła znaleźć i wykorzystać możliwości i powiązania z Angolą w celach biznesowych.

Jakie są mocne strony Polski, które może z sukcesem wykorzystać w Angoli?

Przede wszystkim naszą siłą są bardzo konkurencyjne oferty o wysokiej, europejskiej jakości. Do tego walcząc o swoje miejsce na angolskim rynku często mamy przewagę co do ceny i jakości aż o 50% w porównaniu z innymi europejskimi eksporterami.

Na które sektory warto mieć oko?

 • żywność,
 • maszyny,
 • meble,
 • chemikalia,
 • tekstylia.

Warto podkreślić, że współpraca Polski z Angolą ma długie korzenie.

 • Polska jako jedna z pierwszych uznała niepodległą Republikę Angoli,
 • Od 1976 roku kraje prowadzą ze sobą obustronne stosunki dyplomatyczne. Od tego samego roku działa w Luandzie ambasada RP.
 • Czas najbardziej intensywnych kontaktów natury politycznej gospodarczej przypadł na lata 70. i 80., m.in. w 1977 roku wizytę w Polsce złożył prezydent A. Neto, a w 1984 roku z wizytą do naszego kraju zawitał prezydent J.E. dos Santos.

Z naszej strony – polskiej – oficjalne wizyty w Angoli złożyli m.in.: minister spraw zagranicznych W. Cimoszewicz (2004), podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych P. Wojciechowski, delegacja firm ZA Puławy i PGNiG (2009).

 Nawet jeśli nie znasz portugalskiego, zawsze masz możliwość poprosić o translację pilnych czy ważnych materiałów dotyczących inwestycji w Angoli. W tym sektorze najbardziej cenne informacje są mało dostępne, ale można je zdobyć.

Previous Article

Zalety globalnego Internetu

Next Article

Kobiety przyszłością IT?

You may also like